• A +
  • A -
  • print

Kom med inputs til overenskomstforhandlingerne

Den igangværende overenskomstperiode for musikskolerne er kun toårig og løber indtil 2013. Derfor er det snart tid til overenskomstforhandlinger på musikskolerne igen. DMF’s medlemmer kan nu indsende forslag til krav til overenskomsten. Arbejdstiden ventes at blive et varmt emne i forhandlingerne.

Med de lønstigninger, som det private arbejdsmarked har opnået ved forårets forhandlinger, ser det imidlertid ikke ud til, at næste omgang bliver nogen lønfest på det offentlige område.

Ikke desto mindre vil DMF gerne indsamle krav til overenskomstfornyelsen fra medlemmer, der er ansat på kommunale musikskoler, såvel lærere som ledere. De skal være DMF i hænde senest den 15. juni. Send dem til Lene Hansen på lh@remove-this.dmf.dk.

Arbejdstiden er et hot emne

Et emne inden for overenskomsten, der helt sikkert optager mange, er arbejdstiden eller den såkaldte gummiparagraf. Henover vinteren er det aftalte projekt med KL om en evt. ny arbejdstidsmodel blevet gennemført. Projektet er blevet afholdt som en proces med interessebaseret forhandling. Det vil sige, at formålet især har været at afdække og belyse de forskellige interesser, der ligger bag synspunkterne omkring forskellige modeller.

God proces

Der har været afholdt tre seminarer med deltagelse af seks tillidsrepræsentanter og tre fra FMM (Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet) og et tilsvarende antal fra arbejdsgiversiden, dvs. musikskoleledere og konsulenter fra KL mv. Facilitator for processen var Søren Viemose. Der er enighed om, at det har været en rigtig god proces, hvor alle har fået ny viden om musikskolevirkeligheden.

Inspiration til det videre forløb

FMM og KL har fået inspiration og input til det videre arbejde med forhandlingerne om en eventuel ny arbejdstidsmodel. Der ligger ikke noget facit efter projektet, og formålet var heller ikke at nå frem til et sådant. Emnet bliver helt sikkert taget op ved overenskomstforhandlingerne, KL vil antagelig være opsat på at få en ny arbejdstidsbeskrivelse denne gang, men i FMM er holdningen, at det er en god idé at iværksætte nogle forsøg med forskellige modeller, før der fastsættes noget i en overenskomst. Det er planen at afholde en TR-samling i efteråret, hvor arbejdstiden bliver et vigtigt emne. 

Nyheder fra MUSIKEREN

Musik skal igen på skoleskemaet

13.06.2018

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om, at musik skal på skoleskemaet i de ældste klasser i folkeskolen.

Ny guide til dig, der rejser med instrumenter

12.06.2018

En ny guide hjælper musikere til at finde rundt i reglerne for, hvilke instrumenter man må rejse med.

Relaterede nyheder