• A +
  • A -
  • print

Overenskomster

Her er din løn: Tariffer og overenskomster

DMF arbejder for din løn på to måder: gennem overenskomster og via en række tariffer, der alle er minimumstariffer.

Overenskomster

DMF har blandt andet overenskomster med Landsdelsorkestrene, på teaterområdet og med Danmarks Radio, som både rummer en musikerdel og en solistdel. Find dem via menuen i venstre side.

Tariffer

Tarifferne er det praktiske værktøj ved løse jobs eller på steder, hvor det ikke er muligt at overenskomstdække arbejdet. Det er faktisk DMF's fortjeneste, at "tariffen" er et fast begreb i musikbranchen. Minimumstarifferne reguleres årligt og løbende kan findes i dit medlemsblad MUSIKEREN og her på sitet under blanketter.