• A +
  • A -
  • print

Udgifter i forhold til skat

Sådan trækker du udgifter fra, når du skal lave selvangivelse/årsopgørelse til SKAT.

På disse sider fra A-kasse Service er omtalt, hvilke udgifter du kan trække fra i forhold til a-kassesystemet. Noget andet er hvordan du trækker selvsamme udgifter fra, når du skal lave selvangivelse til SKAT. Det er vigtigt, at du gør det rigtigt, da du ellers risikerer at blive vurderet som selvstændig i forhold til a-kassen og dermed miste retten til dagpenge.

LÆS OGSÅ: DMF’s skatterådgivers vejledning om fradrag m.v. i artiklen om årsopgørelsen/selvangivelsen.

Øvrige lønmodtagerudgifter

For at beholde din status som lønmodtager i a-kassen, skal du også skattemæssigt fratrække dine udgifter efter reglerne for lønmodtagere. Det vil sige, at alle dine udgifter til instrumentkøb, reparationer, arbejdsværelse, kurser, instrumentforsikring, noder, telefon osv. skal fratrækkes som Øvrige lønmodtagerudgifter i selvangivelsens rubrik 58. Bemærk, at der inden fradrag skal reduceres med en lovpligtig bundgrænse på 6.100 kr. (2018 tal).

I forhold til dagpengeberegningen kan kun de udgifter, der er forbundet med et konkret job trækkes fra, men i forhold til skatten, er der lidt flere udgifter, som må fratrækkes; nemlig udgifter af mere generel karakter som fx arbejdsværelse i hjemmet.

Hvis du i stedet trækker udgifterne fra i personlig indkomst risikerer du, at a-kassen anser dig for selvstændig, uanset du ikke er det i skattemæssig henseende, og dermed kan din dagpengeret komme i fare. Så undgå det.

Rejseudgifter

Samlet betegnelse for kost og logi vedrørende rejser med overnatning. Der er særlig rubrik for det på selvangivelsen. Det er rubrik 53.

Befordring (lønmodtagere)

Befordring, dvs. din transport mellem hjem og arbejde, når du er lønmodtager (A-indkomst). Her benyttes rubrik 51 på selvangivelsen.

Bemærk i øvrigt, at befordringen ikke kan trækkes fra ved dagpengeberegningen.

Erhvervsmæssig befordring, honorarmodtagere (B-indkomst)

Honorarmodtagere kan på grund af en særlig undtagelse tage fradrag efter samme regel som selvstændige på dette punkt, uden det forhold i sig selv bevirker, at a-kassen anser honorar modtageren for selvstændig. Dvs. ved befordring i egen bil og ved anden befordring, fx tog, taxa, billeje, hvor der er en dokumenteret udgift, kan dette trækkes fra i rubrik 29, som rent sprogligt hedder ”Øvrige fradrag i personlig indkomst”. For nærmere redegørelse om fradragsreglerne, se artiklen om årsopgørelsen/selvangivelsen.

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

I København:
Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99