• A +
  • A -
  • print

Betingelser for sygedagpenge

Hvis du er syg, har du ret til sygedagpenge, hvis du opfylder et af følgende krav i sygedagpengelovens beskæftigelseskrav:

  • Det er en betingelse, at du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 afsluttede kalendermåneder forud for første sygedag, og i mindst 5 af disse måneder har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,
  • eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, efter lov om arbejdsløshedsforsikring
  • eller ville være berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned,
  • eller er ansat i fleksjob.

Arbejdsgiver, du er i beskæftigelse hos på første sygedag skal anmelde sygefravær skal via www.virk.dk. Herefter vil kommunen sende dig et ansøgningsskema om sygedagpenge.
 
Beskæftigelseskravet opgøres på baggrund af indberetninger om løntimer til indkomstregisteret. Dvs., når kommunen får din ansøgning om sygedagpenge, så vil de via indkomstregistret tjekke, at der er indberettet mindst 240 timer inden for 6 måneder, hvor der i mindst 5 af disse måneder skal være indberettet mindst 40 timer pr. måned.

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

Telefonisk: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk

I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99