• A +
  • A -
  • print
  • Send videre

Betingelser for sygedagpenge

  • Du skal kunne opfylde beskæftigelseskravet om uafbrudt arbejde i 26 uger og 240 timer. Det vil sige, at du ikke må have været uden arbejdsgiver en enkelt dag i den gældende periode. De forskellige arbejdsforhold skal ligge i forlængelse af hinanden.
  • Alle arbejdsgivere fra den gældende periode, skal gå ind og indberette via Virk.dk, at du har været i et ansættelsesforhold, også selvom du ikke er i et ansættelsesforhold længere.

Hvis du er syg, har du ret til sygedagpenge, hvis du opfylder et af følgende krav i sygedagpengelovens beskæftigelseskrav:

Det er en betingelse, at du

  • har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger før sygefravær og i denne periode har arbejdet i mindst 240 timer,
  • eller ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, efter lov om arbejdsløshedsforsikring eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser,
  • eller har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned,
  • eller er ansat i fleksjob.
Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

Telefonisk: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk

Gitte Hansen
Socialrådgiver
gitte@remove-this.dmf.dk


I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99