• A +
  • A -
  • print
  • Send videre

Ferie

Når du skal holde ferie, skal du give besked til både A-kassen og Jobcenteret.

Besked til A-kassen

Du skal meddele din ferie senest på din første feriedag, det vil sige at A-kassen skal have besked om din ferie senest samme dag som ferien påbegyndes. Det er dog en god ide, altid at give besked i god tid om planlagt ferie - så man ikke risikerer at få brev om mødeindkaldelse i A-kassen eller på jobcenteret. Hvis du vil have dine feriedagpenge fra A-kassen inden din ferie starter, bør du dog sende dit ansøgningsskema om feriedagpenge i god tid

Ansøgningsskema til feriedagpenge for lønmodtagere kan fås ved os, eller i A-kassen. Du kan også selv udskrive ansøgningsskemaet på  http://ak-samvirke.net/blanket/ blanketten har nummer AR 258 (se links til højre på denne side).

Du kan også meddele ferien online til FTF-A via Deres netservice, dette kan gøres med en pinkode og med en nemid. Hvis det ikke er FTF-A du er medlem af som a-kasse, kan du tjekke om din a-kasse giver mulighed for at meddele ferie via internettet.

Besked til Jobcenteret

Ring også til Jobcenteret, når du ved hvornår du skal holde ferie - du skal meddele ferien senest 14 dage før ferien starter (DOG GERNE FØR) Hvis din ferie ikke er meddelt senest 14 dage før den begynder, kan du risikere at skulle afbryde din ferie, hvis du bliver indkaldt til et møde. Jobcenteret har så ikke pligt til at respektere din ferie.

Du kan i øvrigt også meddele dem din ferie på ”min side” på www.jobnet.dk.

Hvis du har en jobplan, kan dette være et problem i forhold til at afholde ferie under aktiveringen - så ring til os i A-kasseservicen, hvis du er i den situation. Som udgangspunkt kræves der fra jobcenteret´s side, at du har fået indarbejdet din ferie i din jobplan.

Egen optjent ferie tæller arbejdstimer

I disse tider, hvor det er svært at optjene arbejdstimer til en ny dagpengeperiode, er det værd at være opmærksom på, at egen optjent ferie tæller arbejdstimer, når ferien holdes.

Dvs., har du et feriekort fra din arbejdsgiver, og afholder du ferie i det antal dage, som fremgår af feriekortet, så vil disse egne optjente feriedage tælle arbejdstimer. Hver afholdt feriedag tæller 7,4 time (for fuldtidsforsikrede), når ferieugen baserer sig på en 5 dages uge fra mandag til fredag.

Det gælder ikke kun ferie optjent i såkaldt ordinært arbejde. Det gælder også ferie optjent i jobtræning eller puljejob. Betingelsen, når vi taler om ferie optjent i jobtræning eller puljejob, er dog at du har fået et feriekort fra arbejdsgiveren. Hvis du ikke har fået et feriekort fra arbejdsgiveren, - fordi du f.eks. stadig er i jobtræningen og får udbetalt løn/jobtræningsydelse under afholdelsen af ferien, så vil feriedagene ikke tælle med som arbejdstimer.

Hvis du holder feriedagpenge fra A-kassen, så vil sådanne feriepenge ikke tælle arbejdstimer.

Få feriepenge udbetalt uden at holde ferie!

I øvrigt, kan det være værd at bide mærke i, at hvis man ikke har haft mulighed for at holde sin sommerferie i perioden 1.5 - 30.9 i et ferieår p.g.a eksempelvis "barsel", har man mulighed for at få sine feriepenge for 15 dage udbetalt uden af afholde ferie. Det er kun egen optjent ferie fra et tidligere ansættelsesforhold der er mulighed for at få udbetalt (feriedagpenge fra a-kassen kan ikke udbetales uden at der afholdes ferie).

Det er ikke kun barsel der er godkendt som fravær til at få sine feriepenge udbetalt, så ring hvis du mener at du kan være omfattet af ovennævnte mulighed.

Der gælder også særlige regler, for at få udbetalt UHÆVEDE feriepenge - det kan du læse mere om på www.feriekonto.dk. Kort fortalt går det ud på, at man i visse situationer kan få udbetalt uhævede feriepenge optjent ved arbejdsgiver uden at afholde ferie.

Sygdom under ferie!

Hvis du bliver syg under din ferie, kan der være mulighed for at få ferien erstattet - læs mere om denne mulighed her  

Hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig omkring ferie, er du meget velkommen til at kontakte os.

Meld dig ind

Meld dig ind i DMF og vælg "A-medlem" for a-kasse-medlemskab. >> Online indmeldelse

Hvem kan du kontakte

Telefonisk: 35 240 240

Ann-Mari Nostrup
amn@remove-this.dmf.dk

Gitte Hansen
Socialrådgiver
gitte@remove-this.dmf.dk


I Aarhus:
Esben Laursen
el@remove-this.dmf.dk
Tlf: 86 18 45 99