• A +
  • A -
  • print
  • Send videre

Instrumentforsikring

Danmarks bedste instrumentforsikring

Dansk Musiker Forbunds forsikring dækker bredt og på rimelige vilkår, som beskrevet nedenfor. Teksten indeholder oplysninger om policen og forsikringsbetingelserne.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker alle skader opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri. Med de undtagelser som du kan læse om i det følgende, og selvfølgelig kun, når du opbevarer dine instrumenter på betryggende vis og i øvrigt passer godt på dem.

LÆS OGSÅSådan tyverisikrer du dit studie

Bemærk:

  • Dansk Musiker Forbunds instrumentforsikring har INGEN selvrisiko!
  • Forsikringen dækker i musikerens bolig, øvelokaler og på arbejdspladser samt under anvendelse, ophold og transport.
  • Forsikringen dækker over hele verden.
  • Forsikringen dækker også ved transportskader, samt ved indbrud i biler og i trailer. Dog kun hvis køretøjet var lukket og aflåst, og voldelig opbrydning kan konstateres

Du kan i forsikringsbetingelserne læse mere om forsikringen, herunder hvor forsikringen ikke dækker.

OBS:

Forsikringen erstatter og overflødiggør ikke din private indbo/husstandsforsikring.

Bemærk at:

  1. Forsikringen dækker ikke instrumenter du har lånt af kolleger eller venner, og som altså ikke tilhører dig. Forsikringen dækker dog instrumenter på udlån fra anerkendte udstyr/musikforretninger i en periode på op til max. 14 dage fra det tidspunkt, hvor instrumentet er udleveret fra forretningen. Husk i forbindelse med udlånet at få skriftlig dokumentation fra forretningen for instrumenternes værdi, lånetidspunkt osv.
  2. Forsikringen dækker kun instrumenter, grej m.m. der er anført på den instrumentliste, du har indsendt til DMF i forbindelse med din tilmelding og de eventuelle rettelser, du senere måtte meddele DMF. Det er derfor vigtigt at du altid, når du skifter ud eller anskaffer nye instrumenter giver DMF skriftlig besked om det.
  3. Husk også, at den reelle værdi af dine forsikrede instrumenter skal stemme overens med forsikringssummen. For at du kan vælge den helt rigtige forsikringssum, er det en god idé at kontakte en anerkendt udstyrs/musikforretning, som kan give dig en vurdering af dine instrumenters aktuelle værdi.

Finanstilsynets redegørelse

Finanstilsynets redegørelse efter inspektion af DMF Forsikring kan downloades her

Kontakt/tilmelding

Nicole Nykjær Jørgensen

Vedr. Instrumentforsikring

nnj@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Øvrige henvendelser

Søren Wrist
Direktør for DMF Forsikring G/S

sw@remove-this.dmf.dk
Tlf: 35 240 240

Skybrud! Hvad gør jeg?

Hvordan undgår du vandskader, når der er skybrud?
Hvad gør du, når skaden er sket?

Få gode råd her