• A +
  • A -
  • print
  • Send videre

Støtte

På denne side kan du søge støtte til musikudgivelse mm.

Fristerne for indlevering af ansøgning om økonomisk støtte fra de kollektive rettighedsmidler til udgivelse, faglig dygtiggørelse, studieophold i udlandet mv. er to gange årligt: 1. oktober og 1. april.

Kriterier og ansøgningsskema

Du kan søge økonomisk støtte til udgivelse, faglig dygtiggørelse, studieophold i udlandet og andre musikfremmende foranstaltninger.
Benyt DMF's ansøgningsskema, som kan downloades til højre på denne side eller rekvireres i din lokale afdeling eller hos hovedforbundet på tlf. 35 240 240.
Bemærk, at der ikke kan opnås støtte til allerede realiserede projekter!

Vedlæg cd

Vedr. økonomisk støtte til udgivelser: Vær opmærksom på, at der SKAL indsendes lyddokumentation (1 stk. cd med 2 numre). Vedlæg også gerne et "musikalsk CV".

Ansøgningsskema returneres i udfyldt stand til :
DANSK MUSIKER FORBUND
Sankt Hans Torv 26
2200 København N

Mrk. "støtte til udgivelse" eller "støtte til faglig dygtiggørelse" eller "støtte til div. musikfremm./koncerter".

Kontakt

Spørgsmål vedr. udgivelsesstøtte bedes rettet til Lasse Fischer (lasse@remove-this.dmf.dk) eller Pia Obel Hansen (ph@remove-this.dmf.dk).

Lasse Fischer / Pia Obel Hansen 

Skemaet skal åbnes i Acrobat for at kunne udfyldes og printes direkte fra computeren. Mere info!