• A +
  • A -
  • print
  • Send videre

Generalforsamlinger

Demokrati i DMF's afdelinger

Oversigt over generalforsamlinger i afdelingerne 2015

Fyns Stift Søndag den 25. januar kl. 15.00 Hjallese Forsamlingshus
Viborg Torsdag den 26. februar kl. 18.00 Restaurant "For enden af gaden", Sct. Mathiasgade 9
DMF Trekanten Søndag den 22. februar kl. 16.00 Hedensted Sognegård Gård, Bytorvet 18, Hedensted
Frederikshavn Mandag den 23. februar kl. 19.00 Cafe Feen, Danmarksgade 5 C
Frederiksborg Søndag den 1. marts kl. 11.00 Frederiksborgcenteret, Milnersvej 39, Hillerød
Haderslev Søndag den 1. marts kl. 16.00 Hotel Harmonien, Gåskærgade 19
Svendborg Søndag den 1. marts kl. 15.00 "Majorgaarden", Landevejen 155, Oure
Sydvest Søndag den 1. marts kl. 15.00 Borgergade 2, Esbjerg
Herning Søndag den 8. marts kl 14.00 Cafetik Refugiet, Mindegade 2
Djursland Mandag den 16. marts kl. 19.30 Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa
DMF Sydsjælland Mandag den 16. marts kl. 18.30 Hollænderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg

Retningslinjer for referater

Fra januar til maj afholdes generalforsamlinger i afdelingerne.

Nedenstående retningslinjer beskriver hvordan referatet skal leveres så det kan bringes i MUSIKEREN.

Referater af afdelingsgeneralforsamlinger:

  • Referatet skal være gennemset af dirigenten inden indsendelse til forbundet. Dette er referentens ansvar. Referentens navn skal angives sidst i referatet.
  • Referat af generalforsamlingen skal sendes til forbundet. Send det til Thomas Hyllested på th@remove-this.dmf.dk
  • Referatet skal i MUSIKEREN (se deadlines på www.musikeren.dk). Som noget nyt bringes et kort ekstrakt i bladet, mens det fulde referat lægges her på musikeren.dk. Af ekstraktet skal disse beslutninger fremgå: Afdeling, dato for generalforsamling, bestyrelse - hvem blev valgt/genvalgt og evt .beslutninger f.eks. kontingentstigning. På den del af referatet som bringes på websiden, er der ikke længere begrænsninger på referatets længde.
  • Vi beder dig respektere, at vi er de endelige redaktører af referaterne.
  • Vi beder om at få referater elektronisk pr. mail.

MUSIKERENs deadlines kan findes på www.musikeren.dk