• A +
  • A -
  • print

2019 – et godt år for dansk musik

20.12.2019 af Af Anders Laursen

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, kigger tilbage på året, der er gået. Det blev et år med en yderst glædelig afslutning, skriver han.

Omprioriteringsbidraget blev afskaffet med vedtagelsen af årets finanslov. Og det var lidt af et hit. Musikken har kunnet mærke det indenfor støtte til musikskoler, rytmisk musik og støtte til musik i det hele taget. Så afskaffelsen betød en yderst glædelig afslutning på året 2019. Dansk Musiker Forbund har sammen med mange andre – herunder Dansk Kunstnerråd - i flere år arbejdet målrettet på at få omprioriteringsbidraget afskaffet. Til gavn for mange kunstnere og nok så meget til gavn for alle danskerne. Med i aftalen var også, at den negative beskæring og reduktion, der siden 2017 har ramt Copenhagen Phil – Hele Sjællands symfoniorkester, nu bliver kompenseret i form af en ekstra årlig bevilling til orkestret. Tak til alle jer medlemmer og til samarbejdspartnere for det arbejde, vi sammen har gjort for at få ændret lovningen. Det har givet bonus at stå sammen.  

Et emne, der har fyldt meget i Dansk Musiker Forbunds arbejde i 2019 er forholdene for atypisk ansatte – også ofte kaldet freelancere. Vi var i maj måned værter for en international konference om freelance-musikeres forhold overalt i verden - i regi af vores internationale sammenslutning FIM. Mange sider af emnet blev belyst. Også på vores repræsentantskabsmøde i juni måned på Kobæk Strand ved Skælskør drøftede vi freelance-musikeres forhold. Vi kan konstatere, at vi i Danmark er langt fremme med at sikre ordentlige arbejdsforhold og social sikring for mennesker, der ikke har et 8-16-job. Men vores arbejde for at forbedre forholdene for arbejdsmarkedets frie fugle fortsætter ufortrødent i 2020. Jeg opfordrer alle jer, der arbejder som freelance-musikere til at trække på os i dagligdagen. Ring for eksempel til Trine Budtz, når I skal have hjælp til årsopgørelsen, til Morten Madsen, hvis I har brug for rådgivning om ophavsret eller til Lasse Fischer, hvis I har problemer med betalingen.  

2019 blev året, hvor P8 Jazz og P6 Beat undgik den ellers varslede lukning. Med en ekstrabevilling på 15 mio. kroner sikrede regeringen i september de to kanalers overlevelse i 2020. Det er vi glade for i Dansk Musiker Forbund, men vi afventer, at medieforhandlingerne genåbnes, og der herunder sikres de to kanaler et liv udover 2020.  

I juni trådte nye regler for bijobberi i kraft. Med denne ændring af udlændingeloven har udenlandske musikere endelig fået ret til at tage musikfaglige bijobs i Danmark uden først at skulle søge om tilladelse. Det var en lang og hård kamp gennem flere år at få gennemført disse ændringer, og vi er glade for, at udenlandske musikere ikke længere bliver straffet for eksempelvis at vikariere i et andet orkester.

En anden af årets lovændringer var EU's ophavsretsdirektiv for det digitale marked, der blev vedtaget i marts. Direktivet har blandt andet sikret, at digitale platforme som Facebook og Youtube skal sørge for, at ophavsretten ikke bliver brudt, når tjenesternes  brugere deler indhold. Alle rettighedshavere i Danmark arbejder videre med området.

Jeg rundede de halvfjerds i 2019. Tak for al den opmærksomhed, jeg fik i den anledning. Det var sgu overvældende. Jeg glæder mig til et frugtbart 2020 og ønsker alle medlemmer af Dansk Musiker Forbund såvel som vores samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. Musikken og musikernes vilkår er vores eet og alt, og det vil det fortsat være.  

 Anders Laursen - formand Dansk Musiker Forbund