• A +
  • A -
  • print

23 mio. kr. musikudøverne

26.11.2018 af Iben Lehnert DMF

Performex udbetaler i disse dage individuelt vederlag til cirka 3.000 musikudøvere.

Performex udbetaler i disse dage vederlag for både arkiv og retransmission. Det drejer sig om midler fra flere forskellige puljer; herunder restvederlag for tidligere år samt arkivvederlag. Dvs. det er udbetaling af rettighedsvederlag for både nye og gamle TV-optrædener.

Samlet set har Performex i 2018 udbetalt ca. 23 mio. kr. i rettighedsvederlag til over 3.000 musikudøvere, som har medvirket i TV som musiker, sanger, solist, bandmedlem, husorkester, ensemble, fastansat eller kontraktansat orkestermusiker/sanger, assistent i et orkester eller kor eller som medspillende kapelmester. En stor del af disse midler, som også tilhører tidligere fordelingsår, modtog Performex fra Copydan i slutningen af sidste år, og i løbet af 2018 er vederlagene blevet fordelt til de respektive års rettighedshavere.

Hvis du mangler at indberette en TV-optræden, så kontakt os endelig. Performex har tre års forældelsesfrist for efterkrav. Læs mere på www.performex.dk

Om Performex

Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.