• A +
  • A -
  • print

Ændringer af regler for udenlandske musikere

26.01.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Regeringen åbner op for at ændre reglerne for udenlandske arbejdere.

Der er nu langt om længe blevet åbnet op for en ændring af loven, som skal gøre det muligt for udenlandske arbejdere at tage et bijob. (Arkivfoto: Das Büro/Daniel Urhøj)

I efteråret kom en lang stribe af sager om forskere, musikere og studerende som havde modtaget store bøder og en karensperiode på 15 år for at kunne søge permanent opholdstilladelse. Absurde regler, som Dansk Musiker Forbund har arbejdet på at ændre. 

En lovændring

Nu har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg langt om længe åbnet op for en ændring af loven, som skal gøre det muligt for udenlandske arbejdere at tage et bijob.

Helt konkret indeholder regeringens lovforslag, at det skal være lovligt for udlændinge med arbejds- og opholdstilladelse at tage et ekstra job, hvis det ekstra job har en naturlig relation for deres hovederhverv i Danmark. 

Bijob i 156 timer i kvartalet 

Der står blandt andet i lovforslaget, at forskere for fremtiden ikke skal søge tilladelse om et ekstra job, men øvrige udlændinge, eksempelvis musikere, kan bijobbe 156 timer i kvartalet uden en ansøgning. 

Hvis lovforslaget vedtages vil det også have tilbagevirkende kraft for de personer, som allerede er ramt af reglerne. Dette betyder, at de musikere og forskere som er ramt af loven, fortsat skal betale bøden, men at de slipper for karensperioden på femten år for permanent opholdstilladelse.

Formand for Dansk Musiker Forbund, Anders Laursen siger:  ”Det er meget positive nyheder. Danmark har brug for at åbne sig op som land og ikke lukke sig ned. Vi har brug for alle de dygtige musikere og nogle smidige rammer omkring deres arbejde.”

Musikere skal nævnes i forslaget

På det nuværende og offentligt tilgængelige notat om det nye lovforslag er det kun forskere, som nævnes direkte af profession. Dansk Musiker Forbund ønsker, at musikerne også nævnes direkte af profession, således at de for fremtiden ikke kan rammes af skøre regler, når de hjælper til på den lokale musikskole eller hjælper en syg kollega i et andet orkester. Det er derfor Dansk Musiker Forbunds opfordring til regeringen at indskrive musikere i lovforslaget.