• A +
  • A -
  • print

Alternativet vil indføre en årlig kulturmilliard

08.04.2019 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Folketingsvalget venter lige rundt om hjørnet. Dansk Musiker Forbund sætter derfor fokus på, hvordan vi kan tale kultur og musik i særdeleshed op. Alternativets kulturordfører Rasmus Nordqvist kommer her med sit bud.

Foto: Charlotte Hammer

Hvis du var kulturminister, hvad ville du så fremme og arbejde for på musikområdet?

Først og fremmest ville jeg afsætte flere penge til området. Det lyder banalt og kedeligt, men det er der brug for. Derudover ville jeg tænke på tværs, da det ikke nytter noget, at vi har den enten-eller-diskussion, som alt for tit fylder i kulturpolitiske diskussioner. Samtidig er det helt afgørende, at vi få styrket talentarbejdet inden for alle genrer, og at vi arbejder for at få alt den fantastiske danske musik ud til endnu flere borgere, og at vi hjælper vores musikere og deres musik til at komme ud i verdenen.

Hvordan vil du tale kulturen og kunsten op i valgkampen?

For os i Alternativet er kulturen så vigtig, at den skal helt ind i centrum af samfundsudviklingen. Jeg tror, vi er det eneste parti, der har det sådan, og som laver politik derefter. For mig er det vigtigt at tale kunsten og kulturen op, fordi det er blevet kraftigt nedprioriteret som politisk område i alt for mange år. Det skal der ændres på. Området skal genopdyrkes, men også udvikles, så vi sikrer, at alle danskere har adgang til en bred vifte af gode kunst- og kulturtilbud. I vores regeringsprogram foreslår vi blandt andet at indføre et kulturklippekort til unge, som for eksempel skal kunne bruges på musik- og teateroplevelser. Derudover ønsker vi at investere en årlig kulturmilliard, som skal sikre mere kunst og kultur til hele landet og skal sikre bedre arbejdsforhold for udøvende kunstnere.

Hvordan vil du beskrive kunstpolitik og kulturpolitik?

For mig er et mangfoldigt, levende kunst- og kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse. I disse år står vi midt i en forandringstid, hvor værdier, holdninger og traditioner er i skred. Det gør, at vi har særligt brug for et kunst- og kulturliv, som kan udfordre os, stille spørgsmålstegn ved det etablerede, og som kan være med til at sætte ord og billeder på andre værdier end materiel og økonomisk vækst. Generelt mener jeg ikke, at det er et spørgsmål om mere eller mindre vækst, men at det er et spørgsmål om at definere helt andre former for vækst: Personlig vækst, intellektuel vækst og emotionel vækst.

LÆS OGSÅ: Et samfund uden musik har intet fællesskab 

Hvad er de største udfordringer for kunst og musik lige nu i Danmark?

For det første er det et problem, at området udhules af årlige og millionstore besparelser fra omprioriteringsbidraget. Det skal stoppes med det samme. For det andet skal vi fra samfundets side investere mere i, at vores mange, dygtige udøvende kunstnere kan leve af den kulturelle kapital, som de leverer. Store dele af de nuværende kulturbudgetterne er bundet til bygninger og drift, men Alternativet vil med en årlig kulturmilliard arbejde for, at der kommer flere nye penge til kunstnerisk produktion.

Hvad mener du, er statens opgave i forhold til at skabe bæredygtige vilkår for musikkens kunst og musikerne?

Staten skal i højere grad understøtte musikere og udøvende kunstneres arbejde. Først og fremmest fordi kunsten har værdi i sig selv, men også fordi det skaber værdi for samfundet at have adgang til god og mangfoldig kunst. Derudover skal vi sikre ordentlige kanaler, så kunsten kan komme ud til borgerne. Vi oplever, at folk vil kunsten og musikken, men vi skal sørge for, at der er gode muligheder for at opleve kunsten, hvilket fortsat kræver støtte til udvikling og produktion.   

Hvordan får man sat politisk fokus på kunstens og musikkens vilkår igen i stedet for at tale værdipolitik, når man taler kultur?

Det gør man ved at italesætte kulturpolitik som noget langt bredere end blot, hvad en given politisk stemme kan lide eller ikke lide. Kunsten og musikken er langt større end tilfældig smag. Samtidig er det vigtigt, at vi skaber grundlaget for, at vores kunstnere kan arbejde i hele landet, og det kræver prioritering.

Hvordan mener du, at musikerne selv kan tale musik og kunst op?

Det vigtigste er, at miljøet begynder at tale mere med en stemme uden at miste sin mangfoldighed. Så man ser på, hvordan man sammen kan styrke musikkens mange stemmer i den politiske debat. Og som jeg har sagt flere gange: Tag den autoritet på jer, som I helt naturligt burde have.