• A +
  • A -
  • print

Andre hjælpepakker til Kulturområdet

20.04.2020

Regeringen har på kulturens området også indgået forskellige aftaler, der skal holde hånden under det danske kulturliv og dermed sikre et varieret kulturliv nu og i fremtiden. Du kan finde et samlet overblik over disse hjælpepakker på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside https://slks.dk/covid-19/  der også løbende opdateres.  

På denne side kan du læse mere om aftalen, der vedrører spillesteder, der ikke skal tilbagebetale tilskud samt aftalen for arrangører (festivaler m.m.) der er forpligtet af kontrakter til bl.a. kunstnere. Udover disse er der også lavet hjælpepakker til revyer, statsstøttede kulturinstitutioner m.m.    

·    Spillesteder der ikke skal tilbagebetale tilskud

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftaleteksten_Statens_Kunstfond.pdf

En række projekter, som har modtaget tilskud fra Statens Kunstfond, er desværre blevet aflyst. For at holde hånden under kunstnerne i den ekstraordinære situation, er kulturpolitikkerne blevet enige om at der skal lempes på tilskudsreglerne i forhold til projekter og de kunstnere, der som følge af COVID-19 ikke får mulighed for i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020 at gennemføre deres projekter.   Den politiske aftale er nu udmøntet i en Bekendtgørelse om midlertidig ændret tilskudsudbetaling fra Statens Kunstfond, som giver hjemmel til, at honorarstøttede spillesteder og musikforeninger kan udbetale honorarstøtteklip til musikere for aflyste koncerter i COVID-19-perioden (dvs. 9. marts – 8. juni 2020).

·       Arrangører (festivaler mm) der er forpligtet af kontrakter til bl.a. kunstnere

https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/flere-aflyste-koncerter-festivaler-og-store-motionsloeb-kan-faa-kompensation/1/1/

En af de politiske aftaler der blev indgået den 18. april var hjælpepakken for arrangørerne. En af de politiske intentioner med denne aftale er at arrangøren skal honorere kontraktlige forpligtelser med leverandører, venues og kunstnerne, som arrangørerne ikke kan frasige sig.   Aftalen er ændret således, at den forlænges til og med 31. august 2020. Samtidig er den udvidet til at omfatte arrangementer med flere end 350 deltagere. Ligeledes udvides ordningen til at omfatte offentligt finansierede arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område med eget CVR-nummer og med mere end 350 samtidige deltagere, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens tiltag for at bremse COVID-19.