• A +
  • A -
  • print

Anstændighed for fleksjobbere og førtidspensionister

05.09.2017 af Karen Bendix DMF

Seks konkrete forslag til ændringer af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet fra 41 faglige organisationer.

41 faglige organisationer er gået sammen om seks konkrete forslag til ændringer i reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet.

Hvis kroppen bliver nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet, har man brug for at blive mødt med opbakning og hjælp. Men i dag oplever alt for mange fleksjobbere og førtidspensionister mistillid og modvilje. Det kan fx være musikere med langvarige fysiske slidskader eller meget tunge stress- og depressionssager. Mennesker der har haft deres ønskejob som de bliver nødt til at opgive, hvorefter de skal gennem meget langvarige vurderinger og udredninger.

Deres retssikkerhed skal derfor forbedres mener DMF, der sammen med 40 andre faglige organisationer er gået sammen om en række ændringsforslag til fleksjob- og førtidspensionsreformen, som Folketinget evaluerer i den kommende tid.

Seks konkrete forslag

I en appel til Folketingets partier, der i den kommende tid evaluerer fleksjob- og førtidspensionsreformen, fremlægger organisationerne derfor seks konkrete forslag til ændringer af reglerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet:

  1. Er arbejdsevnen nedsat til 7 timer (og derunder), skal borgeren kunne vælge mellem ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dette skal være et retskrav.
  2. Ressourceforløb skal have en maximal samlet periode på fem år. Hvis kommunen inden for fem år ikke har kunnet afklare borgeren, skal borgeren have et retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.
  3. Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb og dermed kunne klage over ressourceforløb.
  4. Adgangen til fastholdelses-fleksjob skal lettes – herunder afskaffes kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.
  5. Ressourceforløbs-ydelsen skal være på niveau med sygedagpenge, og der skal ikke modregnes for indtægter fra arbejdsmarkedspensioner og andre ordninger, som er kompensation for mistet erhvervsevne.
  6. Ved ansættelse i fleksjob skal løn og arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer. Løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, fastsættes efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke-overenskomstdækket ansættelse fastsættes løn og arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, efter de kollektive overenskomster på et sammenligneligt ansættelsesområde.

Læs mere om forslagene her

Nyheder fra MUSIKEREN

Musik skal igen på skoleskemaet

13.06.2018

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om, at musik skal på skoleskemaet i de ældste klasser i folkeskolen.

Ny guide til dig, der rejser med instrumenter

12.06.2018

En ny guide hjælper musikere til at finde rundt i reglerne for, hvilke instrumenter man må rejse med.

Relaterede nyheder