• A +
  • A -
  • print

Atypisk ansatte har ret til dagpenge

09.12.2015 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

DMF er i fælles opråb med andre fagforeninger for at sikre dagpengeret for alle typer ansatte. Ombudsmanden er gået ind i en ny sag, der kan få positiv effekt på situationen – for musikere og mange andre.

Der påhviler beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen en stor opgave, når lovgivningen skal udformes for at indfase dagpengeforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti (ill. Jan Sørensen)

Der er behov for en dagpengeløsning, der rummer alle de op mod 20 pct. ”atypisk ansatte”, der arbejder i vikariater, honorarlønnet eller freelance, sådan som fx mange musikere. For som det er nu, rummes disse atypiske ikke af dagpengesystemet, og de melder sig derfor forståeligt nok i stigende grad ud af a-kassen. 

Der var store forhåbninger om et moderniseret dagpengesystem, da Dagpengekommissionen i sensommeren kom med nyt udspil, men kommissionen nåede ikke at behandle de atypisk ansattes udfordringer i dagpengesystemet, og den arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med problematikken, er endnu ikke ansat.

Derfor arbejder DMF sammen med en lang række andre fagforeninger – heriblandt DAF, Dansk Skuespillerforbund, Journalistforbundet, HK og FOA - for at sikre politisk forståelse for, at der er behov for en mere fleksibel dagpengeløsning. For de atypiske er mennesker, der knokler som alle andre, men som pt. ikke kan være sikre på, at de har ret til dagpenge, hvis de får brug for det, selvom de har betalt til a-kassen i årevis.

Arbejdsløs musiker bør have ret til dagpenge

I lørdagens Politiken kunne man læse, at Folketingets ombudsmand netop er gået ind i en sag, hvor en musiker ifølge Ankestyrelsen skulle betale 160.000 tilbage i dagpenge. Ombudsmanden vurderer, at musikeren gerne lejlighedsvis må spille koncerter, samtidig med at hun modtager understøttelse.

”At hun er med i en musikgruppe med et par koncerter om året, forhindrer hende efter min mening ikke i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, særligt ikke når hun kan melde afbud til eventuelle jobs,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen til Politiken.

Også DMF’s formand udtaler sig i artiklen:

”Såkaldt atypiske ansættelser er på vej til at omfatte op mod en femtedel af arbejdsmarkedet. Det er ikke bare kunstnere, men også journalister, medlemmer af HK, AC og FOA, der arbejder som freelancere, projektansatte, honorarlønnede, vikarer og så videre. Nu må det danske samfund vågne op og forstå, at atypiske ansættelse er ved at blive mere normalt,” siger Anders Laursen, der vurderer, at ombudsmandens anbefaling kan få effekt for mange på arbejdsmarkedet i dagens Danmark.

Opråb til beskæftigelsesministeren fra ni fagforeninger

Det er under al kritik, at det dagpengeforlig, der blev forhandlet på plads i oktober, ikke tager mere hensyn til denne gruppe, der tæller hver fjerde dansker, mener Anders Laursen, der sammen med formænd fra otte andre fagforeninger bragte et debatindlæg i Politiken den 7. december.

Her retter de en fælles opfordring til beskæftigelsesministeren Jørn Neergaard Larsen.

"Vi har brug for nye dagpengeregler, der giver de atypiske ansatte og beskæftigede klare og gennemskuelige dagpengerettigheder på lige fod med andre. Der påhviler derfor beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen en stor opgave, når den endelige lovgivning skal udformes for at indfase dagpengeforliget mellem Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti," skriver de i Politiken.

Udfordringer ignoreret

Det er dybt uforsvarligt, at dagpengeforliget fra oktober ikke havde løsninger til at hjælpe de danskere, der ikke har en fast fuldtidsstilling, pointerer fagforeningerne.

Et af problemerne er, at personer, der arbejder som fx honorarlønnede, kontraktansatte eller freelancere i stigende grad fravælger a-kassen. Det gør de, fordi mange af disse atypisk ansatte ser a-kasserne som en usikker forsikring med alt for mange regler og forbehold, så de de facto betaler til en forsikring, som de ikke er dækket af alligevel.

Men udmelding af a-kasse er dybt problematisk for det danske samfund. 

"En stor tilslutning til a-kasserne er en forudsætning for den danske flexicuritymodel, hvor tryghed på arbejdsmarkedet med opbakning i lovgivningen bidrager til en stor og fleksibel arbejdsstyrke," påpeger fagforeningerne.

Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund, har skrevet indlægget sammen med formænd for DAF, FOA, HK, Dansk Magisterforening, Dansk Journalistforbund, Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet for Kommunikation og Sprog og Dansk Skuespillerforbund.

De atypisk ansattes udfordringer i dagpengesystemet skal behandles i en arbejdsgruppe nedsat af Dagpengekommissionen med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Gruppen er endnu ikke nedsat og ventes først at gå i gang med arbejdet efter nytår. Flere medier tager i disse dage sagen op.

Fagforeningerne efterlyser handling fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), så de atypisk ansatte ikke ender med uforrettet sag, når de nye dagpengeregler træder i kraft i starten af 2017.

LÆS MERE: 

Ombudsmandens anbefaling 4. december

Politiken 5. december: Arbejdsløse musiker har ret til dagpenge

Altinget 9. december: Vikarer og freelancere venter stadig på dagpengeløsning

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder