• A +
  • A -
  • print

Baggrundsmusik bliver nu ligestillet med live-optræden på TV

18.12.2019

Som noget helt nyt åbner Performex nu op for, at man også kan få udbetalt vederlag for at bidrage med baggrundsmusik til TV-produktioner. Det være sig breakers, jingler, kendinger m.m.

Foto: Sven Scheuermeier

Performex udbetaler hvert år rettighedsvederlag for musikalsk medvirken i TV. Hidtil har man hovedsageligt fordelt vederlag på grundlag af musikudøvernes live-optræden i TV, samt for gamle udsendelser og brug af klip fra DR Arkiv. Der har derudover været afsat puljer til radio og musikvideo. Som noget helt nyt åbner Performex nu op for, at man også kan få udbetalt vederlag for at bidrage med baggrundsmusik til TV-produktioner. Det være sig breakers, jingler, kendinger, m.m.

Det betyder, at du nu kan indberette din medvirken i et stykke baggrundsmusik ved at indsende kontrakter m.m. på samme måde som med live-medvirken. Kontrakter for baggrundsmusik vil indgå i fordelingen på lige vilkår som øvrige kontrakter. Det er stadig afgørende, at du har bevaret dine rettigheder for, at det kan udløse vederlag fra Performex. Hvis du har spørgsmål angående dine rettigheder eller kontrakter, så kontakt din faglige organisation.

Deadline for indberetning

Performex modtager indberetninger løbende. Hvis du endnu ikke har indberettet din TV-medvirken i 2019, så husk at gøre det inden deadline d. 1. februar 2020.

Om Performex

Performex udbetaler hvert år rettighedsvederlag for musikalsk medvirken i TV. I 2019 er der blevet udbetalt over 16 mio. kroner til danske musikudøvere i rettighedsvederlag for deres TV-medvirken. Det er Copydan Verdens-TV, der opkræver pengene for TV-distributørernes brug af TV-programmer, og Performex står for at fordele til rettighedshaverne på baggrund af de indberetninger, Performex modtager.

Performex er stiftet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Solistforbund, Dansk Organist og Kantor Samfund, Dansk Kapelmesterforening og Dansk Korforbund.

Læs mere om Performex på http://www.performex.dk/