• A +
  • A -
  • print

Basepoint Media skabte værdi for musikere

03.03.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

I Berlingske Tidende den 3.3.2016 fremføres det, at DMF er medejer af selskabet Basepoint Media, som konkursramte Johan Schlüter er hovedaktionær i.

Phonofile/Basepoint Media var med til at bekæmpe piratkopiering ved at tilbyde musikforbrugerne et lovligt alternativ.

Basepoint Media blev startet som foreningen Phonofile i 2002 af en lang række aktører i musikbranchen, heriblandt DMF. De øvrige var IFPI Danmark, Danske Jazz, Beat og Folkautorer (DJBFA), Danske Populær Autorer (DPA), Dansk Komponistforening (DKF)og Dansk Artist Forbund (DAF).

Foreningen Phonofile blev til selskabet Phonofile A/S i 2006 og blev i 2007 omdøbt til Basepoint Media. IFPI afhændede i 2007 deres andel i selskabet til Johan Schlüter.

Det officielle Danmark var med i etableringen, idet Kulturministeriet via musikhandlingsplanen 2004-07 ”Liv i Musikken” støttede Phonofile med 2x 2mio. kr. i 2004 og 2005. Phonofile omtales i planen som ”fremtidens bud på musikdistribution”.

 ”DMF engagerede sig i Basepoint Media, tidligere Phonofile, for at støtte udviklingen af en platform, der sikrede alle udøvende såvel som skabende kunstnere, danske som udenlandske, organiserede som uorganiserede adgang til det nye digitale marked indenfor musik. DMF har siden sommeren 2015 forsøgt at afhænde sin andel i Basepoint Media,” siger Anders Laursen, formand i Dansk Musiker Forbund.

I de senere år har Basepoint Media kun i mindre omfang været brug som platform for musiktjenester. Efter DMFs oplysninger har alle rettighedshaverne – pladeselskaber og kunstnere – fået deres penge fra Basepoint Media, dog i visse tilfælde med forsinkelser.  Fra cirka 2013 ophørte bibliotekernes musiktjeneste Bibzoom med at bruge Basepoint Media som distributør og gik i stedet over til tjenesten Wimp som distributør, og TDC Play ophørte på et langt tidligere tidspunkt. 

Afregning til rettighedshavere – musikere - for brug af deres musik i musiktjenester som fx TDC Play og bibliotekernes Bibzoom foregår typisk via pladeselskaberne, som udbetaler royalty til musikerne jævnfør individuelle kontrakter med musikere og bands.


Om Phonofile/Basepoint Media

Phonofile/Basepoint Media gjorde det muligt at afregne penge til musikere og andre rettighedshaverne for bl.a. TDC Play og offentligt udlån af musikindspilninger i Bibliotekernes Netmusik. Herudover kunne musikere bruge systemet til at sælge deres egen musik digitalt via en ”popup-shop” på deres hjemmeside.  

Phonofile/Basepoint Media var med til at bekæmpe piratkopiering ved at tilbyde musikforbrugerne et lovligt alternativ. Siden har tiderne ændret sig, der er kommet andre alternativer, og Basepoint Media har ændret sig hen imod en kommerciel virksomhed. DMFs ejerandel udgør i dag lidt under 10 procent af selskabet. 

DMF’s distributionsselskab Gateway, som i øvrigt udgiver på lige vilkår for alle musikere – organiserede og uorganiserede – har altid fået deres penge og aldrig fået henvendelser fra enkeltpersoner – musikere eller bands – som savnede afregning fra Basepoint Media. Det er DMF’s klare antagelse, at det samme gælder for alle andre danske og internationale pladeselskaber.

Basepoint Media skulle være klar med regnskab 2015 snarest, hvor evt. uafregnet gæld til rettighedshavere vil fremgå. Det forlyder fra Basepoint Media, at der kun er omsat musik for 300.000 DKK i hele 2015 på samtlige aktiviteter, også de internationale. Heraf formodes 90% af være relateret til Major selskaber. Basepoint Media har reelt fungeret som et holdingselskab i lang tid og er kun i mindre omfang anvendt som en platform for musiktjenester.

(Denne artikel er opdateret den 7.3.2016)

OBS: Phonofile/Basepoint Media har intet med det norske selskab Phonofile at gøre.