• A +
  • A -
  • print

Bedre vilkår for livemusik i DR

14.09.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Ny freelanceoverenskomst for musikeres/artisters/solisters live-medvirken i DR træder i kraft torsdag den 15. september.

Den nye aftale kommer til at lette mulighederne for at sende livemusik på alle DRs platforme

Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Solistforbund, Solistforeningen af 1921 og DR har indgået ny, fælles overenskomst om solistisk medvirken i DRs produktioner. 

”Den nye aftale giver gode incitamenter for, at DR kan sende mere livemusik og dermed større mulighed for at vores medlemmer – danske musikere, artister og solister - kommer ud til DRs store publikum med deres musik. DRs forbrug af musik har siden 2004 været faldende, og vi har ønsket at give DR incitamenter til at formidle mere livemusik. Det mener vi er lykkedes med den nye aftale,” siger Anders Laursen og Lena Brostrøm, formænd i henholdsvis Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund. 

Lyttet til medlemmerne

Aftalen indebærer klare rammer for betaling og udnyttelse ved liveoptræden i DR og muligheden for at stå friere, når det gælder vilkårene for en aktuel her-og- nu-optræden 

”Vi er meget tilfredse med, at aftalen giver fælles rammer og fleksibilitet til musikkens kunstnere. Vi har lyttet til vores medlemmer, og derfor giver overenskomsten også mulighed for konkret at aftale live-medvirken i et aktualitetsprogram mod at DR dækker transportudgifterne.  Og i det hele taget har den fælles intention været ønsket om mere livemusik på DR’s platforme. Nu håber vi, at det med den nye aftale også bliver en realitet til glæde for musikerne og for danskerne,” siger de to formænd.

 


Fakta om den nye aftale for dig som freelance musiker/artist/solist:

  • Aftalen indebærer blandt andet, at honorarsatserne for flagskibsproduktioner som nytårskoncerter, Kronprinseparrets Priser og Melodi Grand Prix hæves med 7,5% og en fast årlig regulering på 1,3%. Seneste regulering fandt sted i 2005.
  • Aftalen åbner for, at kunstnerne kan medvirke i aktualitetsprogrammer uden honorar, men mod dækning af transportomkostninger. Betingelsen er, at medvirken sker i forbindelse med en aktuel udgivelse eller en turnéstart. Kunstnerne vælger selv, om de ønsker at medvirke uden honorar.
  • Aftalen giver også DR mulighed for at bruge medvirken i podcast, på YouTube og sociale medier under hensyntagen til den enkelte kunstners karriere.