• A +
  • A -
  • print

Bijob i sigte for udenlandske musikere

13.11.2018 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Dansk Musiker Forbund har længe arbejdet for, at udenlandske musikere får fleksibel adgang til bijob. Et kommende lovforslag fra udlændinge- og integrationsministeriet kan forhåbentlig gøre det muligt.

Udenlandske musikere kan snart se frem til bijob, hvis regeringen får sit lovforslag igennem. (Foto: Das Büro)

I februar i år lovede integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg, at reglerne for udenlandske arbejdere skulle smidiggøres. Desværre blev det ikke tilfældet for musikerne, da et flertal uden om regeringen valgte at stemme for en lovændring, som kun inkluderede udenlandske forskere.

Udenlandske musikere stod derfor lige så dårligt stillet som tidligere i forhold til at tage bijob, som relaterer til deres hovedbeskæftigelse. Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg lovede i juni at se på, hvorvidt musikere kunne blive inkluderet i lovændringen efter sommeren.

Lang ventetid

Dansk Musiker Forbund har siden dette løfte været i tæt kontakt med sympatiserende partier i Folketinget, som også ønsker at give udenlandske musikere samme vilkår som forskere. Heriblandt Radikale Venstres integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen, som i et skriftligt spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, i sommer bad udlændinge- og integrationsministeren om at redegøre for om hun vil fremsætte et lovforslag, som giver musikere smidigere regler for bijob. Læs spørgsmål og svar fra ministeren her.   

Nyt lovforslag på vej

Derudover har Dansk Musiker Forbund været i dialog med udlændinge- og integrationsministeriet om sagen, som netop i dag oplyser, at et nyt lovforslag er på vej:

”Det kommende lovforslag (om international rekruttering) indeholder en ændring af reglerne om bibeskæftigelse, så kunstnere og sportsudøvere med opholdstilladelse efter bestemmelsen om særlige individuelle kvalifikationer får adgang til bibeskæftigelse svarende til forskere,” skriver udlændinge- og integrationsministeriet.

Udenlandske musikere kan derfor forhåbentlig snart se frem til mere fleksible regler for bibeskæftigelse. Det vides endnu ikke, hvornår sagen behandles i Folketingssalen, men Dansk Musiker Forbund følger lovforslaget tæt, og er stadig i dialog med udlændinge- og integrationsministeriet.

Oppositionen er positiv over for forslag

Radikale Venstres integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen er meget positiv over for udlændinge- og integrationsministeriets udmelding og skriver i en mail til Dansk Musiker Forbund:

”Jeg er utrolig glad for, at vi er lykkedes med at presse på for, at regeringen også vil ændre i reglerne om bibeskæftigelse for kunstnere og sportsudøvere. Det nytter at holde fast, og dette er et lille skridt på vejen til at komme af med de stive og meningsløse regler på området. Derfor stopper Radikale Venstres kamp ikke her. Grundlæggende forstår vi ikke, hvad meningen er med at sætte regler op, som afholder folk fra at bidrage til det danske samfund."

S stemmer for forslag

Dansk Musiker Forbund har også været i kontakt med Socialdemokraterne, som ellers var årsagen til, at musikerne ikke blev inkluderet i den første lovændring før sommeren. Socialdemokraterne forklarer, at lovændringen på daværende tidspunkt inkluderede alle arbejdsgrupper, og partiet var derfor bange for, at det ville medføre social dumping for fx boreformsarbejdere. Socialdemokraternes udlændingeordfører Mathias Tesfaye melder sig dog nu positiv over for udlændinge- og integrationsministerens udmelding.

”Det er rigtig godt, at vi nu omsider har fundet en løsning. Udenlandske musikere kan få lov til bijobbe i orkestre eller på turneer uden at skulle ansøge om tilladelse først. Det støtter vi naturligvis i Socialdemokratiet,” udtaler Mathias Tesfaye.