• A +
  • A -
  • print

Kompensation for indtægtstab for freelancere med B-indkomst og selvstændige med og uden CVR-nr.

27.05.2020 af Trine Budtz

(redigeret 27. maj 2020)

Ud over den særlige kunstnerstøtteordning for kunstnere med kombineret A- og B-indkomst, er især den hjælpepakke, som kompenserer for indtægtstab som freelancer eller i selvstændig virksomhed, relevant for Dansk Musiker Forbunds medlemmer.

Hjælpepakken gælder for selvstændigt erhvervsdrivende (maks. 25 ansatte) med CVR-nr., selvstændigt erhvervsdrivende uden CVR-nr. og honorarmodtagere (freelancere) uden CVR-nr., der forventer et indtægtstab på mindst 30% i perioden 9. marts til 8. juni 2020 (3 mdr.) eller 9.marts til 8.juli (4.mdr.) 2020.

Hjælpepakken har to ansøgningsmoduler: Èt for virksomheder med CVR-nr. og et andet for personer eller virksomheder med B-indkomst, men uden CVR-nr.

Ansøgningsproceduren for ordningerne er nu stort set den samme, og nedenstående beskrivelse gælder derfor begge ordninger.

Ansøgningsfristen er 31.august 2020.

Ansøgningsprocedure 

For både selvstændige med CVR og freelancere med B-indkomst uden CVR gælder det, at man som hovedregel skal have haft en gennemsnitlig månedlig B-indkomst på mindst 10.000 kr. for at komme i betragtning til kompensation, svarende til mindst 120.000 kr. i hele 2019. Hvis der har været særlige omstændigheder, der gør, at 2019 som helhed ikke er retvisende for indtjeningen, kan der anvendes en anden periode. 

For at beregne kompensationen skal der foretages en sammenligning af B-indkomsten/omsætningen i kompensationsperioden med en tidligere periode (2. kvartal 2019), der viser din ”normale” B-indkomst/omsætning, sådan at man kan beregne dit tab. Denne periode kaldes referenceperioden. Der kan vælges en anden referenceperiode, men der er ikke frit valg.

Endelig skal du ud fra et skøn angive din forventede B-indkomst i hele perioden 9. marts til 8. juni/8.juli 2020. Du skal derfor ikke indtaste indtægten fra de job, der blev aflyst, men kun den B-indkomst, der trods corona-situationen forventes at komme eller har været.

Tabet er derfor differencen mellem referenceperioden udregnet som et månedligt gennemsnit og den forventede B-indkomst/omsætning.

Kompensationen udgør 90% af det beregnede tab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Rent praktisk skal du selv lave en opgørelse over din B-indkomst i 2019 og i referenceperioden og vedhæfte disse opgørelser i forbindelse med ansøgningen.

Freelancere med B-indkomst uden CVR-nr. og selvstændige uden CVR-nr. ansøg her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-freelancer-med-b-indkomst/8a228e06-a858-4f59-9d48-984da2b21d74/

Selvstændige med CVR-nr. ansøg her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-med-cvr-nr/a390e5ba-cc49-4815-8bb9-55b5555edac7/

Der er særlige regler for I/S (flere ejere) og ApS. Disse gennemgås ikke her, men du er velkommen til at kontakte Dansk Musiker Forbund vedrørende konkrete spørgsmål.

Praktisk tjekliste til hjælpepakkerne

1.       Freelancere/selvstændige uden CVR-nr. Du skal bruge følgende:

- Dit private NemID

- Oversigt over din B-indkomst i hele 2019

- Oversigt over din B-indkomst i den tre måneders referenceperiode fra 2019, som du vælger.

- Skøn over forventet B-indkomst i den gældende kompensationsperiode i 2020

2.       Selvstændige med CVR-nr. Du skal bruge følgende:

- Dit private NemID

- Oversigt over din omsætning i hele 2019

- Oversigt over din omsætning i den tre måneders referenceperiode fra 2019, som du vælger.

- Skøn over forventet omsætning i den gældende kompensationsperiode i 2020