• A +
  • A -
  • print

Dagpenge i udlandet – hvad er mine rettigheder?

15.01.2020 af Ann-Mari Nostrup

For at få dagpenge skal man være til rådighed for arbejdsmarkedet, så hovedreglen er, at man IKKE kan få dagpenge under ophold i udlandet. Man skal i stedet bruge sine feriepenge, eller holde ferie for egen regning.

Men der er jo altid undtagelser for hovedreglerne – og de er følgende:      

1. Man kan holde ferie i udlandet, hvis du rejser til udlandet efter normal arbejdstids ophør den sidste hverdag, før ferien begynder. Det betyder, at har du søgt om ferie fra onsdag den 8. januar kan du få dine alm. dagpenge tirsdag den 7. januar, hvis du først rejser ”efter normal arbejdstid”.

2. Hvis du rejser til udlandet, men kommer tilbage til Danmark inden for samme døgn, kan du få dagpenge, hvis du har kunnet overtage arbejde jf. §7

I §7 står der i bekendtgørelsen om rådighed nr. 1172 af 25/11/2019: § 7. Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen efter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.

3. Du kan få dagpenge under et weekendophold i udlandet, hvis medlemmet tidligst rejser til udlandet efter normal arbejdstids ophør fredag og vender hjem til Danmark i så god tid, at medlemmet kan gøre sig bekendt med sin post og nå at påbegynde et arbejde eller tilbud, som man kan være blevet henvist til, ved arbejdstids begyndelse om mandagen. Det er en betingelse, at medlemmet har kunnet og villet blive i Danmark i weekenden og overtage arbejde, hvis man var blevet henvist til et arbejde.

 4. Arbejdssøgning i udlandet op til 5 dage. Du kan få dagpenge under arbejdssøgning i et andet land, hvis medlemmet inden afrejsen godtgør over for a-kassen at have en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale i det andet land. Medlemmet skal give meddelelse om opholdets varighed til jobcenteret og a-kassen før rejsen. Medlemmet skal komme tilbage til Danmark inden for 5 dage.  

Hvis du får arbejde i udlandet, er der andre regler, der kommer i spil – i så fald anbefaler vi dig at kontakte DMF´s a-kasse-service for at få en vurdering af, om du kan få supplerende dagpenge fra a-kassen.