• A +
  • A -
  • print

Dagpengeregler giver bedre fradragsmuligheder

14.02.2019 af Trine Budtz DMF

På grund af nye dagpengeregler vil der fremover være bedre muligheder for honorarmodtagere, når det gælder fradrag.

Det er snart tid til at indtaste ændringer til årsopgørelsen for 2018. Nye regler på dagpengeområdet, der trådte i kraft d. 1. oktober 2018 betyder, at honorarmodtagere, der er medlem af en a-kasse, kan få mere skatteværdi for deres fradrag fremover uden at få problemer med a-kassen. Dansk Musiker Forbund giver her et overblik over, hvad der er ændret.

For at få hjælp til, hvordan du selv kan oplyse indtægter og fradrag på årsopgørelsen, kan du læse: Vejledning til årsopgørelsen fra Dansk Musiker Forbund.

De hidtidige regler

Før 1. oktober 2018 var der for musikere med B-indkomst en forudsætning om, at fradrag for udgifter i forbindelse med arbejdet skulle ske efter reglerne for lønmodtagere, når man som musiker skulle have godkendt sin B-indkomst som ”løn” i dagpengesystemet. Det betød, at alle udgifter ud over transport skulle oplyses under rubrikken ”Øvrige lønmodtagerudgifter”.  

Den rubrik har to ulemper: For det første er der tale om et ligningsmæssigt fradrag i årsopgørelsen, som har en lav skatteværdi. For det andet er der en lovpligtig bundgrænse på 6.100 kr. (2018), som betyder, at man ikke får fradrag for de udgifter, som samlet set ikke overstiger bundgrænsen.

Dette er forsat vilkårene for almindelige lønmodtagere (A-indkomst; fx undervisere på musikskoler, ansatte i landsdelsorkestre og ved teatre).

De nye regler

Men nu er definitionerne på lønindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed ændret i dagpengereglerne, så kravet om fradraget under ”øvrige lønmodtagerudgifter” er faldet bort. De nye regler henviser ikke længere til fradrag, men henviser i stedet til, hvordan indkomsterbeskattes, eller om man har CVR-nr.

Det betyder, at honorarmodtagere (B-indkomstmodtagere) nu med ro i sindet kan få fradrag i personlig indkomst for de udgifter, der er knyttet til honorarindkomsten. Helt præcist er det fradrag i rubrik 29, som hedder ”Øvrige fradrag i personlig indkomst”. Den rubrik har en fradragsværdi, som er den mest optimale, og der er ingen bundgrænse.

Husk, at hvis du både har lønindkomst og honorarindkomst, kan der være nogle af dine udgifter, som har sammenhæng med begge former for indkomst. Det kan typisk være instrumenter, instrumentforsikring, øvelokaleleje eller arbejdsværelse i hjemmet. Du skal selv foretage en konkret vurdering af det.

Hvis udgifterne på den måde er ”blandede”, må du påregne at en del af fradraget for netop disse udgifter stadig hører under ”Øvrige lønmodtagerudgifter”.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere eller forstå ovenstående, er du velkommen til at kontakte jurist Trine Budtz i Dansk Musiker Forbund på tb@remove-this.dmf.dk.

Men vær OBS på selvstændig virksomhed

Hvis din B-indkomst indgår i selvstændig virksomhed, vil dine udgifter i den forbindelse også indgå i selvstændig virksomhed, og i så fald anses du ikke for lønmodtager i dagpengesystemet ved din musiker-aktivitet. Det samme gælder, hvis du arbejder under eget CVR-nr.

Det er dog også muligt at være B-indkomstmodtager (og dermed være lønmodtager i dagpengesystemet med nogle aktiviteter) og have selvstændig bibeskæftigelse med noget andet. I nogle tilfælde kan de andre aktiviteter vurderes som fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning. Det vil sige, at det er muligt at adskille fx musikerindtægter og en pladeudgivelse som to forskellige, økonomiske aktiviteter, sådan at pladeudgivelsen er fritidsbeskæftigelse eller eventuelt formueforvaltning, og musikerindtægterne fortsat er lønindkomst.

Er du i tvivl om, hvordan dine aktiviteter vurderes i a-kassesystemet, kan du kontakte a-kasseservice i Dansk Musiker Forbund: Ann-Mari Nostrup (amn@remove-this.dmf.dk) eller Esben Laursen (el@remove-this.dmf.dk). Det er måske også muligt at ændre status for dine aktiviteter.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder