• A +
  • A -
  • print

Danmark overtræder EU-retten ved ikke at betale kunstnere

11.11.2015 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Danmark og Letland er de eneste lande i EU/EØS, der ikke er fulgt med den teknologiske udvikling eller europæisk lovgivning, når det gælder kunstnernes kompensation for kopiering.

Når kunstnere skal kompenseres for kopiering af fx musik, medregner langt de fleste europæiske lande kopiering på harddiske, mp3-afspillere og smartphones. Men Danmark kompenserer kun for kopiering på løse medier såsom blanke cd’er og usb og har dermed ikke tilpasset loven korrekt. Kulturministeriet er opdateret i sagen, og nu afventer rettighedshaverne en stillingtagen.

Når danske forbrugere kopierer musik og film på løse medier, sørger den såkaldte ”blankmedieordning” fra 1992 for en delvis kompensation til kunstnere og kulturproducenter for den mistede indtjening. Men ordningen er ikke opdateret til at inkludere de medier, som danskerne ofte kopierer på, eksempelvis smartphones, computere eller andre indbyggede harddiske.

Danske rettighedshavere må ikke svigtes

I 22 andre EU/EØS lande er lovgivningen moderniseret, så kompensationen også omfatter kopiering på moderne medier. I non-profit foreningen KulturPlus under Copydan, der forvalter den 23 år gamle ordning, undrer man sig over at blankmedieordningen i Danmark ikke for længst er ajourført med resten af Europa.

”Det siger sig selv, at danske rettighedshavere skal tilbydes de samme vilkår som i andre europæiske lande. Derfor bør Danmark oppe sig og tilbyde kunstnerne ret til kompensation for kopiering på moderne medier,” siger Anders Laursen, formand for Dansk Musiker Forbund og medlem af Copydans bestyrelse.

EU dom: Der skal kompenseres

Reglerne i den danske blankmedieordning er baseret på EU-regler, men de er ikke korrekt implementeret, herhjemme. For nylig angav en EU-dom, at både løse og indbyggede medier skal være med i et lands blankmedieordning, medmindre de ikke bruges til kopiering.

”Det vil være underligt, hvis danske politikere sidder den seneste EU-dom overhørig. Tidssvarende løsninger er vigtige for den kreative industri og for dansk økonomi og kulturliv. Derfor skal rettighedshaverne sikres en kompensation for den privatkopiering, der sker på de indbyggede medier,” siger Anders Laursen.

Kulturministeriet er blevet opdateret af KulturPlus, om hvordan kompensationen foregår i sammenlignelige EU-lande og indholdet af den nylige dom på området. KulturPlus og rettighedshaverne afventer at ministeriet forholder sig hertil og tager skridt til at modernisere den nuværende ordning.

Fakta i sagen

  • Reglerne i den danske blankmedieordning er baseret på EU regler og det såkaldte ”Infosoc” direktiv.
  • Den 5. marts 2015 afsagde EU-Domstolen dom i en sag mellem Nokia (nu Microsoft Danmark) og Copydan KulturPlus. Domstolen angav bl.a. at både løse og indbyggede medier skal være med i et lands blankmedieordning, medmindre de ikke bruges til kopiering eller lignende.  Når denne dom ses i sammenhæng med øvrige EU-afgørelser om implementering af Infosoc-direktivet i national ret, fremgår det, at Infosoc-direktivet er fejlimplementeret i Danmark.
  • Den hollandske højesteret fastslog i 2014, at det stred mod Hollands forpligtelser efter Infosoc-direktivet kun at have kopieringsvederlag på løse medier (cd’er og dvd’er), men ikke på indbyggede medier som videooptagere og harddiske. Den hollandske stat blev idømt at betale erstatning til rettighedshaverne for fortiden. Efterfølgende blev lovgivningen i Holland ændret, så indbyggede medier fremadrettet også er omfattet af kompensationsordningen fra 2013.
  • 22 andre EU/EØS-lande har kompensationsordninger, der kompenserer rettighedshaverne for kopiering på moderne medier, hvorimod Danmark og Letland er de eneste lande, hvis kompensationsordning udelukkende omfatter løse medier.