• A +
  • A -
  • print

Dansk Musiker Forbund vinder retssag for sanger og sangskriver

17.12.2019 af Af Eva Thorsdal Asmussen

Sanger og sangskriver, Thomas Bickham, har netop, med hjælp fra Dansk Musiker Forbund, vundet en sag om ophavsretten til én af sine sangtekster. Han er derfor blevet tilkendt en erstatning på i alt 78.000 kr fra den sagsøgte, som er en kvindelig realitydeltager.

Thomas Bickham har med hjælp fra Dansk Musiker Forbund vundet en retssag om ophavsretten til en af sine sangtekster. Foto: Susanne Ørum

Thomas Bickham har gennem 25 år været beskæftiget i underholdningsbranchen, blandt andet som TV-vært, sanger og sangskriver. Da han i maj 2018 viste én af sine nyskrevne sange til en kvindelig realitydeltager, havde han ingen anelse om, hvilke konsekvenser det ville få, og at det ville ende med et længerevarende sagsforløb på halvandet års tid og i sidste ende en retssag. Den 25. november 2019 faldt der dom i sagen, der faldt ud til Thomas Bickhams fordel.

Dansk Musiker Forbunds chefjurist, Morten Madsen, har bistået Thomas Bickham gennem hele sagsforløbet, og han fortæller, at det er usædvanligt, at en ophavsretlig sag når så vidt som til en retssag, da der som regel bliver indgået forlig og fundet en løsning mellem parterne inden. I dette tilfælde var den sagsøgte imidlertid ikke villig til at indgå forlig, selvom beviserne mod hende var omfattende.

”Det var på mange måder en nem sag, fordi vores medlem er så velorganiseret og havde styr på sine ting og sin dokumentation”, forklarer Morten Madsen, der erkender, at det alligevel var med lettelse, han læste dommerens endelige afgørelse i sagen.

”Jeg blev lettet, men ikke overrasket. Men der er selvfølgelig altid en vis usikkerhed, da der ofte indgår forskellige skøn i retsafgørelser”, siger han.

 

En vigtig sag

Den kvindelige realitydeltager blev ved retten i Hillerød idømt en erstatningsbetaling på 78.000 kr for overtrædelse af ophavsretsloven. Dommen slog fast, at den pågældende sangtekst var forfattet af Thomas Bickham og ham alene, og at den sagsøgte kvinde havde overtrådt ophavsretsloven ved, uden Thomas Bickhams samtykke, at have fremført hans sangtekst i en ændret form, som et led i hendes medvirken i en reality-TV-serie. Ligeledes blev hun pålagt at anerkende og anføre Thomas Bickham som eneforfatter til sangteksten i Koda´s værksregister, hvor hun ellers, uden hans viden og samtykke, havde anmeldt sig selv som medforfatter til sangen, fordi hun havde foretaget ændringer af hans originale sang. Derudover blev hun dømt til at betale sagsomkostninger til DMF på 30.000 kr.

”Krænkelse af ophavsretten er en vigtig sag, ikke bare for mig, men også for alle andre musikere og sangskrivere”, påpeger Thomas Bickham, der allerede havde solgt sin sangtekst og retten til en uropførelse af den til en anden sangerinde og skrevet kontrakt på en indspilning af den. Derved led han et større økonomisk tab på baggrund af sagsøgtes handlinger. Det tab bliver nu dækket af erstatningen på de 78.000 kr.

Overskud og professionalisme

Thomas Bickham har kun rosende ord at sige om den hjælp, han har fået fra Dansk Musiker Forbund undervejs.

”Jeg var glad for at blive taget alvorligt af Morten og DMF i en sag, hvor mine grænser og rettigheder var blevet så groft overskredet. Jeg ved, at Dansk Musiker Forbund ikke uden videre sagsøger til højre og venstre, så det faktum, at de tog sagen og vandt så overbevisende, er en reminder om, at ophavsretten bliver taget meget alvorligt”, siger Thomas Bickham, der set i bakspejlet er lykkelig for, at han er så grundig med at dokumentere sit arbejde. Det var nemlig en vigtig faktor for, at DMF i sin tid valgte at gå ind i sagen, og at han endte med at vinde retssagen med hjælp fra Morten Madsen og ophavsretsadvokat Peter Schønning, som DMF samarbejder med.

”Jeg er ret glad for den måde, Morten og Peter har håndteret sagen på. De har vist et overskud og en professionalisme, som jeg virkelig er dem taknemmelig for. Jeg har fuldstændig stolet på og lyttet til alt, hvad de har rådet mig til undervejs”.

Under selve retsmødet kunne han bare trygt læne sig tilbage i stolen.

”Det var en sand fornøjelse at se, hvor velforberedt og professionel Peter var. Det var helt tydeligt, at Dansk Musiker Forbund havde allieret sig med en advokat, der havde fuldstændig styr på det” siger Thomas Bickham, der har været medlem af Dansk Musiker Forbund gennem mere end 17 år og i tidens løb har været igennem tre andre sager, der alle er faldet ud til hans fordel.

”Jeg har haft meget stor gavn af DMF gennem alle årene, både i forbindelse med andre sager og juridisk hjælp i forbindelse med kontrakter. De penge jeg har lagt i kontingent i de 17 år, jeg har været medlem, har betalt sig selv hjem mange gange”, lyder det fra en glad og taknemmelig Thomas Bickham.