• A +
  • A -
  • print

Dansk Musiker Forbunds Repræsentantskabsmøde 2018

04.06.2018 af Petrine Jørgensen DMF

DMF har for andet år i træk afholdt Repræsentantskabsmøde. Stina Tølbøll Bekker blev genvalgt som ungt medlem af hovedbestyrelsen, og Daniel Engholt Carlsen blev valgt som suppleant. Desuden blev 9 ud af 16 rådgivende forslag vedtaget og ligger klar til hovedbestyrelsens videre arbejde.

Fotograf: Petrine Jørgensen

Musikere fra forbundets afdelinger i hele landet mødtes to dage på kursuscenter Kobæk Strand. Alle genrer og aldersgrupper var flot repræsenteret, og der var ivrig deltagelse i fine og konstruktive debatter og gruppediskussioner.

Førstedagen bød på gruppearbejder over to temaer: hvervning og fastholdelse af medlemmer og samarbejdet mellem de store, mellemstore og mindre afdelinger i forbundet.

Anders Laursen afsluttede førstedagen med at kvittere for det gode arbejde:

Det har virkelig været et engageret samarbejde i dag, som jeg tror, at der kommer mange gode ting ud af. Folk har budt ind med mange gode ideer og inspiration. Dansk Musiker Forbund vil nu indsamle alle forslagene og debatterne, og herefter vil alt det gode sættes i værk. Hovedbestyrelsen vil køre alle forslag gennem filteret og implementere alle de gode ting.

Øget fokus på bedre vilkår

Der var stillet hele 16 forslag til dette års repræsentantskabsmøde, hvor 7 blev trukket og 9 blev vedtaget.

Det blev blandt andet vedtaget, at hovedbestyrelsen skal arbejde for at bedre vilkår for musikskolelærere, som arbejder på aftenskoler, hvor man ikke har overenskomster. Samtidig blev det vedtaget, at hovedbestyrelsen sikre medlemmerne tarifmæssig betaling gennem de mange nye platforme.

Unge medlemmer til HB

Igen i år skulle der vælges et medlem samt en suppleant under 35 år til hovedbestyrelsen for en periode på to år. Stina Tølbøll Bekker fra DMF Odense genopstillede, og Daniel Toudal Johansen DMF Svendborg opstillede. Stina Tølbøll Bekker blev genvalgt.

Daniel Engholt Carlsen fra DMF København blev valgt som toårig suppleant for Hovedbestyrelsen.

Begge ønskes til lykke med valget.

Waldeprisen

Den årlige Waldepris – også kaldet kollegernes pris, blev givet til en næsten mundlam Hanne Elkjær, formand i DMF Aalborg. Forbundsformand Anders Laursen lagde i sin motivering vægt på, at Hanne Elkjær fik tildelt prisen for sit mangeårige og utrættelige arbejde for musikerne og deres fagforening.

Hanne Elkjær sagde bl.a. i sin takketale:

Jeg har altid sagt til hovedbestyrelsen, at jeg aldrig ville have sådan en pris her. Det kunne de godt glemme. Men jeg er virkelig glad for prisen, taknemmelig og rørt. Der er masser at arbejde med i DMF endnu, og jeg bliver her lige så længe, nogen vil have mig her.

Musik og godt humør

Som sædvanlig var der god musik, både før, under og efter middagen. Før og under middagen spillede Trio Tivoli: Per Hougaard/piano, Jan Rohard/violin og Søren Friis/cello, dejlig wiener- og dinnermusik.  Efter senere på aftenen var der ’jazz lounge’ med trioen: Christina Von Bülow/saxofon, Pelle Von Bülow/guitar og Daniel Franck/bass.