• A +
  • A -
  • print

De kunstneriske uddannelser går sammen om fælles målsætninger

15.05.2018 af Petrine Jørgensen DMF

Rektorerne fra de kunstneriske uddannelser er klar med et kommissorium med fælles målsætninger og samarbejdsmuligheder på tværs af de forskellige kunstneriske uddannelser.

Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Rektorerne fra de statslige kunstneriske uddannelser har siden december holdt et månedligt møde, hvor de har drøftet udfordringer og udviklingsperspektiver for de kunstneriske uddannelser. Det sidste møde blev holdt d. 30. april, og møderne har mundet ud i et kommissorium med fælles målsætninger og samarbejdsmuligheder for de kunstneriske uddannelser.

Fælles målsætninger

I kommissoriet udtrykkes en erkendelse af, at de kunstneriske uddannelser både besidder en række styrker, såsom at have et højt kunstnerisk niveau med stærk kernefaglighed og høj undervisningskvalitet samt en række svagheder, såsom øgede forventninger fra borgere og politikere om, at kunstnerne skal være relevante for borgerne og samfundet på en bestemt måde.

Disse styrker og udfordringer har været med til at sammensætte fem fælles målsætninger for de kunstneriske uddannelser, som de skal fokusere på de kommende fire år. Blandt målsætningerne er, at de kunstneriske uddannelser skal sikre, at dimittenderne får relevant beskæftigelse efter endt uddannelse, at uddannelsernes kvalitet skal styrkes gennem udvikling af deres vidensgrundlag og at styrke institutionernes rolle som kulturinstitutioner gennem arbejde med formidling og outreach.

Læs alle fem målsætninger her: kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2018/Faelles_maalsaetninger.pdf    

Samarbejdsmuligheder

Derudover har rektorerne fra de kunstneriske uddannelser identificeret en række områder, hvor de kan samarbejde på tværs af institutioner. Rektorerne er kommet frem til syv forskellige områder, hvor de kan samarbejde, heriblandt

  • Styrket samarbejde om entreprenørskab og andre relevante fag, som fx økonomi, kommunikation, osv.
  • Styrkelse af tværkunstneriske samarbejder, fx tværfaglige produktionsbaserede samarbejder, hvor forskellige fagligheder spiller sammen.
  • Styrket samarbejde, vidensdeling og kapacitetsopbygning inden for internationalisering.

Læs de syv konkrete tiltag her: kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Nyheder%20og%20Presse/Nyheder/2018/Faelles_maalsaetninger.pdf

Fine tiltag

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, udtaler om kommissoriet:

Det er positivt, at rektorerne fra de kunstneriske uddannelser er blevet enige om en række målsætninger og samarbejdsmuligheder for de næste fire år. På nuværende tidspunkt er rammerne for målsætningerne og samarbejdet endnu bredt defineret, hvilket forhåbentlig vil give de kunstneriske uddannelser mulighed for at udforme og udfolde målsætningerne på hver deres måde med gode muligheder for samarbejde.