• A +
  • A -
  • print

De nye regler om arbejdstid er et varmt emne

29.02.2016 af Lene Hansen | faglig konsulent DMF

Musikskolerne arbejder på højtryk for at få en plan klar for, hvordan den nye arbejdstidsaftale på musikskolerne skal implementeres lokalt.

Arkivfoto

De nye regler om arbejdstid tegner til at blive grebet meget forskelligt an, hvilket også afspejler, at musikskolerne er forskellige, både hvad angår undervisningsprofil, størrelse, geografske forhold mv. Overenskomsten lægger også op til, at nogle ting kan aftales lokalt. Fx vil det på nogle skoler være en god idé med en del tilstedeværelse, mens det ikke kan lade sig gøre andre steder, fordi der mangler lokaler og lærerne har et lille timetal.

I DMF er vi meget interesserede i at høre, hvilke overvejelser der gøres rundtomkring. For os er det vigtigt, at planerne understøtter en fortsat udvikling af en god musikskole, hvor lærerne oplever sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, og hvor den faglige udvikling til gavn for eleverne er i højsædet.

Derfor er det vigtigt, at FMM og KL’s intentioner om, at der fortsat skal være tilstrækkelig tid til forberedelse, at arbejdsdagen så vidt muligt skal være samlet, og at der skal tages hensyn til lærere med flere arbejdspladser, står klart i planlægningen.

Hvis den lokale udmøntning hviler på et grundlag, der er drøftet grundigt af leder og lærere, har den gode muligheder for at virke i praksis. Derimod kan en udmøntning, der betyder forskelsbehandling eller et øget arbejdspres, risikere at medføre dårlig trivsel og stress, og det bliver ikke til nogens fordel.

Vi hører meget gerne fra jer og yder rådgivning og sparring på drøftelserne. Nedskrevne aftaler med karakter af lokale aftaler skal godkendes af FMM.