• A +
  • A -
  • print

De statsligt og kommunalt ansatte siger ja til OK18

06.06.2018 af Petrine Jørgensen DMF, OK18

I midten af maj indgik Dansk Musiker Forbund forlig på hele det offentlige område. Herefter har både arbejdsgivers og arbejdstagers kompetente forsamling godkendt forligene.

Foto: Karen Bendix

De statsligt og kommunalt ansatte på Dansk Musiker Forbunds område har ved vejledende afstemning sagt ja til løn- og ansættelsesvilkår de næste tre år. Samtidig har både arbejdsgivers og arbejdstagers kompetente forsamling godkendt forligene. Dermed er der langt om længe indgået endeligt forlig for OK18. De nye overenskomster har virkning fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Overordnet er det lykkedes Dansk Musiker Forbund at forhandle gode forbedringer igennem til både det statslige og kommunale område.

Det kommunale område – musikskoleområdet og landsdelsorkesterområdet

På det kommunale område er der indgået både et generelt forlig og et specielt forlig for de respektive områder.

Den generelle del af forliget på hele det kommunale område indebærer en samlet økonomisk ramme på 8,1 % med 6,82 % til generelle lønstigninger i overenskomstperioden 1. april 2018 til 31. marts 2021 samt at der var afsat 0,35% af rammen til specielle forhandlinger. Derudover indeholder forliget bl.a. en ny ferieaftale, omsorgsdage til plejeforældre, bedre rettigheder til fertilitetsbehandling, ret til sorgorlov samt et projekt om fokus på fuld tid. Endvidere indeholder forliget afsættelse af særlige midler til rekruttering på ældre- og sundhedsområdet, lavt lønnede og ligeløn samt afskaffelse af privatlønsværnet.

Derudover er der indgået specielle forlig for Landsdelsorkesterområdet og musikskoleområdet.

Den specielle del af forliget for Landsdelsorkesterområdet indebærer blandt andet, at den kommunale kompetencefond forøges, løntrin 45 hæves pr. 1. april 2019 med ca. 5.000 kr., pensionen forøges i perioden fra 13,58% til 14,24%, og der iværksættes et projekt om løn- og arbejdstid.

Den specielle del af forliget for Musikskoleområdet indebærer blandt andet, at der fra 1. april 2019 gives et tillæg på grundlønnen på 1000 kroner, at vilkår for øveture forbedres med rådighedstjeneste fra 1. august, at pensionsbidraget forhøjes med 0,01%, og at pensionskarensen nedsættes fra 12 til 10 måneder.

Det statslige område – Det Kongelige Teater og Forsvaret

På det statslige område er der også indgået et generelt og et specielt forlig. Den generelle del af forliget på det statslige område indebærer en samlet økonomisk ramme på 8,1% med 6,07 % til generelle lønstigninger. Forliget indeholder desuden bl.a. en forbedring af Aftale om tjenestefrihed af familiære årsager, samt at der skal optages forhandlinger med henblik på at overenskomstdække det område, der i dag dækker de timelønnede lærere på f.eks. konservatorierne. Herudover er det nu fastslået, at retten til en betalt spisepause er en overenskomstmæssig ret, som kun kan opsiges i forbindelse med en overenskomstfornyelse, og det er lykkedes at komme af med privatlønsværnet.

Ligesom på det kommunale område er der også indgået et specielt forlig på det statslige område. Det indebærer, at 0,23% af den samlede økonomiske ramme udmøntes som generelle lønstigninger til repetitørerne samt musikerne på Det Kongelige Teater. Forliget indebærer tillige, at der for repetitørerne og musikerne i Det Kongelige Kapel i overenskomstperioden nedsættes en rettighedsgruppe med henblik på at afsøge mulighederne for at samtlige kunstnergrupper kan opnå enighed om teatrets brug af optagelser til de digitale medier.

For musikerne i Forsvaret udmøntes de 0,23% ved, at deres rådigheds- og genetillæg forøges.

Gode forlig med tydelige forbedringer

Overordnet giver forligene på både det kommunale og det statslige område et godt fundament for fremtidige overenskomstforhandlinger. Det er desuden positivt at se, at fagforeningerne trods fag og sektorer stod sammen og viste, at sammenhold styrker