• A +
  • A -
  • print

Debat om ny overenskomst med DR

21.09.2016 af Anders Laursen DMF

Læs hvorfor DMF har forhandlet og underskrevet den nye freelance-solist-overenskomst med DR, og hvad den betyder for dig som solist/band.

Kære medlem

I sidste uge trådte en ny freelance-solist-overenskomst med DR i kraft. Aftalen er forhandlet og underskrevet af Dansk Musiker Forbund, Dansk Artistforbund, Dansk Solistforbund og Solistforeningen af 1921 og har affødt en del reaktioner fra jer medlemmer på Facebook, pr mail og i andre sammenhænge.

LÆS MERE: Bedre vilkår for livemusik i DR 

Aftalen indeholder mange nye, gode elementer, men mange har reageret på et specifikt punkt om medvirken uden honorar i aktualitets- og nyhedsprogrammer. Jeg vil derfor gerne uddybe dette punkt i aftalen.

Musik i et nyheds-aktualitetsprogram

Først skal det understreges, at koncertoptræden i DR ikke er gratis. Punktum. Undtaget i den nye overenskomst er alene medvirken i specifikke nyheds-aktualitetsprogrammer og i disse tilfælde i et helt specifikt format: 

  • Det er et krav, at medvirken skal være i forbindelse med ny udgivelse eller turnéstart Programmerne er specifikt Aftenshowet, Musiktjenesten på P6 Beat, Smag på P3 og P2 Puls samt enkelte andre lignende programmer.
  • Der kan max være tale om medvirken med 1-2 numre i forbindelse med et interview/en samtale om den nye udgivelse eller en turnéstart.
  • Der skal være en aftale mellem solist/band og DR. Dvs. DR har ikke krav på, at man medvirker under disse vilkår.
  • DR har i overensstemmelse med reglerne for nyheds- og aktualitetsprogrammer en begrænset mulighed for at genudsende programmet i modsætning til programmer på fx DR Drama.
  • Aftalen indeholder en evaluering inden udløbet af 2016. Det har været vigtigt for DMF, da det er en ny proces, der skal afprøves og vurderes. 

Mange typer musikerliv, mange holdninger

Vi har lyttet til jer medlemmer, hvor rigtigt mange i flere år har meldt, at de savnede rammer for at kunne medvirke live i DR forbindelse med nyudgivelse eller turnéstart. Derfor har DMFs fokus for overenskomsten inkluderet dette ønske om fælles, forpligtende og ordnede rammer for at kunne optræde uden honorar under ganske specifikke omstændigheder. Det er derfor, at dette er blevet en mulighed efter eget valg  i overenskomsten.

Den nye ordning om aktualitetsmedvirken kan ud fra et traditionelt fagforeningssynspunkt forekomme kontroversielt, men i DMF har vi vurderet – ud fra en samlet vurdering af fordele og ulemper - at det er godt, at DMF har tiltrådt forhandlingsresultatet. Ikke mindst fordi vi får ordnede forhold på et område, hvor musikere og DR medarbejdere i mange tilfælde har omgået de gældende regler i mange år.

Forsvindende lidt livemusik i DR

Overenskomsten er forhandlet på baggrund af en situation, hvor DRs forbrug af livemusik er faldet uafbrudt i mere end 10 år og gående faretruende mod nærmest nul. DR har forklaret dette fald med, at den gældende overenskomst i mange situationer har været alt for dyr. 

Endvidere har forbundet måtte modtage utilfredse ytringer og endda udmeldelser fra medlemmer, som har været utilfredse med, at DMFs ”forældede” overenskomstsystem forhindrede dem i at optræde uden honorar på DRs radio eller tv-kanaler, når de selv syntes, at de havde stor gavn af ”eksponeringen”.

Retten til at være lønmodtager

Det hører med til billedet, at DR slet ikke har ønsket en ny overenskomst, men i det mere end fem år lange forhandlingsforløb har forfulgt en benhård liberalistisk ideologisk linje, der har handlet om at ville gøre alle solister og ensembler til selvstændigt erhvervsdrivende – og altså fratage vores medlemmer en lønmodtagerstatus og ret til at indgå kollektive aftaler - som fx freelanceoverenskomster - om løn og ansættelsesvilkår.

Hvis hele freelanceområdet, eller dele af det, blev presset til status af selvstændig erhvervsdrivende, ville det have meget negative konsekvenser for solister og bands på en række vigtige områder som skat og a-kasse. Med den nye DR-aftale er det lykkedes at holde fast i lønmodtagerstatus – for de der er det – og deraf følgende grundlæggende rettigheder. Herudover har vi samtidig har fået en fælles områdedækning, således at alle solister og bands skal behandles ens uanset hvilken musikerorganisation, de er medlem af.

Også derfor har vi vurderet, at overenskomsten er bedre end alternativet, som ville være, at give DR fuldstændig frie tøjler. Hovedproblemet er, at DRs musikproducerende afdelinger slet ikke får tilstrækkelige budgetter. Det er et politisk spørgsmål, som vi i musikkens organisationer – heriblandt DMF – arbejder med i andre fora.

Med venlig hilsen

Anders Laursen, formand Dansk Musiker Forbund


En typisk case for medvirken i et DR nyheds-aktualitetsprogram:

Du inviteres som solist/band til interview i fx Smag på P3 om din nye plade. I den forbindelse inviteres du til at spille et enkelt livenummer som forsmag, hvor I sidder sammen med værten rundt om bordet, og du deltager i et ”lille setup” med fx akustisk guitar og bongotrommer.

Man kunne sammenligne situationen med, hvis en forsker udgiver en ny afhandling og bliver bedt om at formidle lidt af den i et nyhedsindslag. Her får hverken musiker eller forsker eller andre, der giver en prøvesmag af deres nye produkt, honorar.

Det skal understreges, at det naturligvis altid er musikerens eget valg, om de vil medvirke live i DR på disse vilkår, men er de mulige rammer skabt for de, der ønsker det.

LÆS HELE overenskomsten