• A +
 • A -
 • print

Det betyder ophavsretsdirektivet

05.04.2019 af Morten Madsen DMF

Det netop vedtagne ophavsretsdirektiv handler om meget andet end ansvar for Google og Facebook. Dansk Musiker Forbund giver her en oversigt over direktivets indhold.

Efter en sjældent ophedet og følelsesladet debat vedtog EU-Parlamentet d. 26. marts et kompromis om ophavsretsdirektivet.

Debatten blev følelsesladet, fordi både ja og nej-siden begge beskyldte hinanden for nægtelse af ytringsfriheden, undergravelse af demokratiets spilleregler og så videre. Det var direktivets bestemmelse om delingstjenesters ansvar, der havde fået tjenesterne til at iværksætte en kampagne, der indebar trusler om at begrænse brugernes muligheder for upload – navnlig ved hjælp af tekniske filtre m.v. Og det er også denne bestemmelse, der har fået al opmærksomhed i medier og presse.

LÆS OGSÅ: En sejr med flere ubekendte

Der er imidlertid mange andre bestemmelser i direktivet – også undtagelser, der svækker ophavsretten ved at give brugerne ret til fri udnyttelse. Vi nævner nogle af dem her:

 • Medlemslandene skal indføre undtagelser fra rettighederne for at muliggøre tekst- og data-mining i videnskabelig forskning og i kulturbevaringsinstitutioner. Kommissionen har angivet, at der tages initiativ på dette område for at styrke fællesskabet i den globale konkurrence om udvikling af bl.a. kunstig intelligens.
 • Der skal endvidere gennemføres undtagelser i forbindelse med grænseoverskridende undervisningsaktiviteter.
 • Kulturbevaringsinstitutioner får øget mulighed for at tilgængeliggøre værker m.v., som ikke længere fås på det almindelige marked.
 • Kollektiv licensiering af rettigheder med såkaldt aftalelicensvirkning. Sådan som vi har gjort i de nordiske lande i mange år, anerkendes nu yderligere med direktivet på EU-niveau. Det er en sejr, fordi aftalelicensmodellen, hvor man med loven udtrækker virkningen af en licens til udenforstående rettighedshavere, har haft modstandere inden for EU.
 • Video-on demand platforme, får et nyt forhandlings/mediations-forum, som skal hjælpe med at øge tilgængeligheden af især europæiske produktioner på on-demand platforme i fællesskabet.
 • Det bliver lettere at anvende fotos af kunstværker, for hvilke beskyttelsestiden er udløbet.
 • Den skrevne presse får sin egen producentbeskyttelse.
 • Delingsplatforme, som fx Google og Facebook, får øget incitament til at indgå licensaftaler med forvaltningsselskaber om de værker m.v., som deles på deres tjenester.
 • Medlemslandene skal sikre at ophavsmænd og udøvende kunstnere får passende og forholdsmæssigt vederlag, når de overdrager rettigheder til udnyttelse af deres værker m.v.
 • Medlemslandene skal sikre gennemsigtighed i økonomien omkring udnyttelsen af værker m.v. således, at ophavsmænd og udøvende kunstnere hvert år får opdaterede, relevante og omfattende oplysninger om udnyttelsen af deres værker, genererede indtægter og så videre.
 • Ophavsmænd og udøvende kunstnere får ret til at kræve yderligere, passende og rimeligt vederlag fra den part, med hvem de har indgået aftale, hvis det oprindeligt aftalte vederlag viser sig at være uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med alle de efterfølgende relevante indtægter, som følge af udnyttelsen.
 • Landene skal sørge for, at uenigheder om gennemsigtighed i økonomien eller passende vederlag mellem kunstnere og producenter kan underkastes en særlig tvistbilæggelsesprocedure – evt. i form af en instans, der kan hjælpe parterne. 
 • Der skal gennemføres regler om udnyttelsespligt og tilbagefaldsret i alle EU-landene.

Direktivet skal være gennemført i EU-landenes lovgivning to år fra vedtagelsen, undtagen reglerne og gennemsigtighed, der har en frist på 3 år.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder

En sejr med flere ubekendte  - 21.03.2019 14:07