• A +
  • A -
  • print

Det blå kort dækker ikke under arbejde

Som professionel musiker skal du være opmærksom på, at det nye blå EU-sygesikringskort ikke automatisk gælder, når du er i udlandet i forbindelse med arbejde.

Det nye blå sundhedskort dækker under ferie, men ikke automatisk under arbejde i EU/EØS-landene. Læs nedenfor, hvordan du sikrer sig inden afrejse.

Den danske sygesikring blev pr. 1. august ændret ved at det gule sundhedskort ikke længere dækker som rejsesygesikring, når man er på ferie i EU og EØS-landene. Nu gælder det blå EU-sygesikringskort, som man skal bestille via www.borger.dk.

Oplysningskampagnen nævnte dog ikke, at det nye blå EU-sygesikringskort ikke automatisk gælder, når man er på arbejde i udlandet. Derfor skal du som professionel musiker i god tid undersøge, om du kan blive omfattet af dækningen med en såkaldt A1-attest.

Ikke alle kan få en A1-attest

Hvis man skal arbejde i et af de omhandlede lande og være sikker på at man kan bruge sygesikringskortet, skal man have en såkaldt A1-attest fra Udbetaling Danmark om, at man er omfattet af dansk sygesikring, når man arbejder i landet eller landene.

Det er ikke alle, som skal arbejde i udlandet, der kan få en A1-attest. Det afhænger af forskellige forhold, bl.a. om man er lønmodtager eller selvstændig, om man også har arbejde i Danmark og en række andre forhold, som man bør søge råd og vejledning om i god tid inden man skal arbejde i udlandet. I modsat fald risikerer man at skulle betale for lægeregninger og behandlinger af egen lomme.

Særligt vigtigt for A-kasse-medlemmer

Hvis man er medlem af en a-kasse og skal arbejde i et af EU/EØS-landene i en periode, er det særdeles vigtigt at være opmærksom på, om man skal være omfattet af social sikring i Danmark eller i et andet land under arbejdet. Hvis man ikke har styr på det, kan det betyde, at det arbejde, man har haft i udlandet, ikke kan tælles med til beskæftigelseskravet i A-kassen. Hvis det drejer sig om meget arbejde risikerer man altså i værste fald at miste sin dagpengeret.

I DMF kan du få råd og vejledning og hjælp til at ansøge om A1-attest af jurist, Trine Budtz.


FAKTA OM DET BLÅ KORT

Når man er på ferierejse i et af EU/EØS-land og bliver syg, er man fra 1. august dækket af sygesikringen med det blå kort. Dækningen svarer til sygesikringen for det land, man befinder sig i og man er derfor også i nogle tilfælde underlagt egenbetaling for lægekonsultationer m.v. Hvordan reglerne er i de forskellige lande kan man orientere sig om på www.huskdetblaa.dk, og der kan man også få overblik over, i hvilke lande man er dækket.  EØS-landene er Liechtenstein, Norge og Island.

(Klik på kortet for at forstørre)