• A +
  • A -
  • print

DMF afholder Repræsentantskabsmøde

08.04.2019 af Thomas Hyllested DMF

Tilmeld dig DMF’s Repræsentantskabsmøde og send os dine rådgivende forslag.

Dansk Musiker Forbunds Repræsentantskabsmøde 2018. (Foto: Petrine Puper Jørgensen)

Dansk Musiker Forbunds årlige Repræsentantskabsmøde finder sted den 16. juni – 17. juni på Kobæk Strand, Skælskør. Medlemmerne er allerede i marts i E-Nyt blevet informeret om Repræsentantskabsmødets afholdelse.

I bedes meddele os følgende senest den 16. maj:

  • hvem deltager fra afdelingen på repræsentantskabsmødet.
  • hvem opstiller som ungdomsrepræsentant til Hovedbestyrelsen.

Ved tilmelding skal du venligst oplyse navn og medlemsnummer på deltagere. Husk, at det er et krav, at medlemmet har betalt kontingent ved tilmelding, samt at ungdomsmedlemmer ikke må være fyldt 35 på mødedagen. Tilmelding sendes til Thomas Hyllested th@remove-this.dmf.dk

Antal deltagere

Til Repræsentantskabsmødet kan mindre afdelinger stille med 2 deltagere. Odense og Aalborg kan stille med hver 4 deltagere, Aarhus med 6 og København med 8 deltagere. Herudover kan alle afdelinger stille med en ungdomsrepræsentant, der - som nævnt - ikke må være fyldt 35 år. Dog kan Odense og Aalborg afdeling stille med hver 2 unge, Aarhus afdeling med 3 og Københavns afdeling med 4 unge, alle under 35 år.

Valg til hovedbestyrelsen

Alle deltagere under 35 år kan opstille til hovedbestyrelsen. Kandidater behøver ikke at være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Alle tilstedeværende medlemmer på repræsentantskabsmødet vælger (med hver én stemme) af deres midte én ungdomsrepræsentant til Hovedbestyrelsen. En ungdomsrepræsentant vælges for en periode på to år og kan genvælges.  

Man kan ikke genvælges til Hovedbestyrelsen som ungdomsrepræsentant efter det fyldte 35. år. Men man kan så opstille til Hovedbestyrelsen på lige fod med øvrige kongresdelegerede ved den næstfølgende Kongres.

Rådgivende forslag til behandling

Alle medlemmer kan indsende rådgivende forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet. Rådgivende forslag skal, for at komme i betragtning, være af aktuel karakter. Et rådgivende forslag, der vedtages på Repræsentantskabsmødet, vil efterfølgende blive lagt frem til drøftelse i Hovedbestyrelsen. Når man indsender et forslag, skal det være ledsaget af en begrundet indstilling, som Repræsentantskabet enten kan vedtage eller forkaste.

Ved afstemninger herom fordeles stemmer pr. repræsentant på samme vægtede måde, som gælder ved kongressen.  

Hovedbestyrelsen forestår indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden.

Rådgivende forslag

Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 5. maj 2019 kl. 12.00. Se følgende skabelon til rådgivende forslag, der kan udfyldes og sendes til: dmf@dmf.dk - mrk. ’Rådgivende Forslag.’

Udgifterne ved deltagelse på Repræsentantskabsmødet er som følger: Forbundet dækker kost og logi ved opholdet for alle deltagende. Tabt arbejdsfortjeneste og transport fordeles lige mellem Forbund og Lokalafdeling.

Hent en skabelon til rådgivende forslag her.