• A +
  • A -
  • print

DMF Forsikring afholder generalforsamling

10.04.2019 DMF

DMF Forsikring G/S afholder den årlige generalforsamling d. 30. april 2019.

Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S afholder ordinær generalforsamling d. 30. april 2019 kl. 12.30-14.30 i DMF’s mødelokale 3. sal, Sankt Hans Torv 26, København N.

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

  • Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i 2018.
  • Forelæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse.
  • Forelæggelse af forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
  • Forslag til ændring af selskabets vedtægter.
  • Eventuelle forslag fra delegerede. (Ingen forslag modtaget)
  • Valg af bestyrelsesmedlem: Michael Justesen er på valg – bestyrelsen foreslår genvalg
  • Valg af suppleant til bestyrelsen (Bo Jacobsen på valg og er villig til genvalg)
  • Valg af revision (bestyrelsen foreslår nyvalg af revisor fra Deloitte)