• A +
  • A -
  • print

DMF Forsikring: Delegerede til generalforsamlingen

16.10.2017 af Søren Wrist DMF

Kandidater, der ønsker at stille op som delegeret ved DMF Forsikrings generalforsamling, skal anmelde kandidaturet inden d. 1. nov. 2017.

I henhold til selskabets vedtægter og bestemmelser vælges der en delegeret for hver påbegyndt 150 medlemmer i henholdsvis Øst- og Vestkredsen. Det betyder, at antallet af delegerede i 2017 er ti i Østkredsen og otte i Vestkredsen. Selskabets vedtægter bestemmer, at 1/3 af de delegerede er på valg hvert år – genvalg kan finde sted. I 2017 skal der vælges fire delegerede til Østkredsen og tre delegerede til Vestkredsen.

Eventuelle nye kandidater, som måtte ønske at stille op som delegeret til selskabets generalforsamling, skal inden onsdag den 1. november 2017 anmelde kandidaturet til DMF Forsikring. Anmeldelsen skal være skriftlig og være underskrevet af kandidaten sammen med mindst ti øvrige medlemmer af selskabet.

Såfremt der efter fristens udløb måtte være flere kandidater end svarende til ledige mandater i de respektive kredse, indkaldes der ved bekendtgørelse i MUSIKEREN til valg. Ved et eventuelt valg har hvert medlem med bopæl i den pågældende valgkreds én stemme.

Hvervet som delegeret er uden nogen form for økonomisk kompensation bortset fra transportomkostninger efter billigste offentlige transport til og fra generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af april 2018.

Søren Wrist | DMF Forsikring G/S | sw@dmf.dk