• A +
  • A -
  • print

DMF Forsikring G/S Generalforsamling

18.05.2020

Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 9. juni 2020 kl. 14.00.  

Helt ekstraordinært afholdes generalforsamlingen online, og der vil til de tilmeldte blive sendt nærmere instrukser herom.  

Tilmelding til: hg@remove-this.dmf.dk

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:  

- Ledelsens beretning om selskabets drift og udvikling i det forgangne år  

- Gennemgang af årsrapport 2019 til godkendelse

- Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

- Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller delegerede. (Der er modtaget 1 forslag)

- Valg af medlemmer til bestyrelsen. (Benjamin Aggerbeck på valg – villig til genvalg)

- Valg af suppleanter for bestyrelsen. (Ole Berthelsen på valg – villig til genvalg)

- Valg af revision. (Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte)  

Generalforsamlingen ledes af Advokat Troels Kjersgaard.  

Bestyrelsen i DMF Forsikring G/S