• A +
 • A -
 • print

En aftale, der balancerer med virkeligheden

28.09.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Opsummering af møde om ny DR freelanceoverenskomst onsdag d. 28. sept. hos DMF i København.

En håndfuld medlemmer mødte formand Anders Laursen og chefjurist Morten Madsen samt repræsentanter fra DMF’s hovedbestyrelse til et par timers dialog. Mødet handlede om hele overenskomsten, men satte fokus på et punkt i DR-aftalen der omhandler musikeres medvirken i aktualitets- og nyhedsprogrammer uden honorar.

Anders Laursen indledte med at forklare, at udgangspunktet for parternes (Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, Solistforbundet og Solistforeningen af 1921) fem år lange forhandling med DR har været, at DR slet ikke ville lave en overenskomst med DMF.

”DR mente stålsat, at vores solistisk medvirkende medlemmer er selvstændige og dermed ikke berettigede til at indgå kollektiv aftale. Derfor ville man slet ikke lave en overenskomst i udgangspunktet, men det ville være problematisk i forhold til mange medlemmernes ret til dagpenge og i forhold til skat. Blandt andet på den baggrund er vi tilfredse med at få en aftale i stand.”

Anders Laursen understregede, at parterne mener, det er en fin aftale. 

”Og det som først og fremmest har drevet os har været den manglende musik i DR. Aktualitetsdelen af aftalen – altså den der giver musikerne mulighed for at spille et nummer i forbindelse med et interview om en ny udgivelse eller en ny turné - har en stor del af vores medlemmer ønsket, og det har vi lyttet til,” sagde han.

Morten Madsen, chefjurist i DMF, der har været med til at forhandle aftalen på plads på vegne af DMF forklarede nærmere:

”Vi har som sagt forhandlet i over fem år. Under den gamle overenskomst fra 2004 er der nærmest ikke brugt musik, og musikforbruget i DR har være ekstremt faldende. DR siger, at det er fordi livemusikken har været for dyr i den gamle overenskomst. Vores udgangspunkt har været, at det er vigtigt, at dansk musik kan komme ud til danskerne via DR, og derfor betragter vi punktet om aktualitetsmedvirken som en nyskabelse, der vil give mere livemusik i nogle DR-udsendelser, hvor der ellers slet ikke ville komme musik.”

Fordelene ved den nye DR-freelanceaftale blev opridset som følger:

 • Aftalen giver en såkaldt ”områdedækning”, som betyder at alle musikere er dækket ind under aftalen, også dem der ikke er medlem af et fagforbund.
 • Aftalen giver en 7,5% forhøjelse af honorar ved flagskibsproduktioner som fx Melodi Grand Prix.- Der skal aflønnes pr time for mindre produktioner – også for tid brugt på prøver.
 • Solist/band kan opsige DRs mulighed for genkøb af podcast og netproduktioner.
 • Aftalen giver mulighed for aktualitetsmedvirken i et program, der ellers ikke bringer livemusik.
 • Opsummeret er det en moderniseret aftale om brug af musik i DR, der spiller med de nye medielandskaber som fx DRs egen podcast og brug på sociale medier.

Spørgsmål og kommentarer

Deltagerne i mødet kommenterede blandt andet, at de opfattede aktualitetsmedvirken uden honorar som mangel på respekt for musikken. Det blev nævnt, at man savner den faglige stolthed i en verden i skred, og at det handler om symbolværdien i, at musikere negligeres.  Der blev spurgt til, hvad der er bedre ved den nye aftale, og om man havde spurgt nogle medlemmer om deres holdning til aftalepunktet om aktualitetsmedvirken, før det blev forhandlet. Desuden blev der spurgt til DRs mulighed for at lægge musikken på YouTube. 

Opsummerende svar fra DMF

Det blev understreget, at der er mange interesser blandt musikere. Mange opfatter aktualitetsmedvirken muligheden som en mulighed for eksponering og et aktiv for promovering af kommende turné eller udgivelse. Problemet har været, at DR slet ikke spiller livemusik mere. Der er masser af flader, hvor der ikke længere er musik, hvor det før var en selvfølgelighed. Det tror man, aftalen vil ændre.

Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund har spurgt medlemmer, for hvem radio/tv-medvirken var relevant, om hvad de synes. Og meningerne var delte, men mange svarede, at de anså betalingen i den gamle aftale som en forhindring for at komme i radioen. 

Angående YouTube vil de fleste medlemmer gerne kunne vise det, hvis de har været i DR. I aftalen er DR berettiget til at uploade produktioner, men §10 siger, at organisationerne har forbeholdt sig ret til at kræve betaling for den tilrådighedsstillelse, der sker på YouTube. Det er første skridt i retning af at kunne lave en aftale med YouTube i fremtiden. Og sådan en aftale er måske ikke så utænkelig, som den ellers har kunnet virke, for DMF har netop sammen med en række andre organisationer, Dansk Journalistforbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører osv. organiseret sig under navnet Create Denmark for sammen at stå stærkere i forhandlinger med YouTube og andre af de nye aktører i medielandskabet.

Anders Laursen rundede af med ordene:

”Vi tror på, at det her medvirker til at få mere livemusik i DR. Vi har fået den bedst mulige aftale i en forandringens tid.” 

Detaljer om aftalepunktet §11: Musik i et nyheds-aktualitetsprogram

 • Det er et krav, at medvirken skal være i forbindelse med ny udgivelse eller turnéstart Programmerne er specifikt Aftenshowet, Musiktjenesten på P6 Beat, Smag på P3 og P2 Puls samt enkelte andre lignende programmer.
 • Der kan max være tale om medvirken med 1-2 numre og max tre timers fremmøde i forbindelse med et interview/en samtale om den nye udgivelse eller en turnéstart.
 • Der skal være en aftale mellem solist/band og DR. Dvs. DR har ikke krav på, at man medvirker under disse vilkår.
 • DR har i overensstemmelse med praksis for nyheds- og aktualitetsprogrammer en begrænset mulighed for at genudsende programmet i modsætning til programmer på fx DR Drama.
 • Aftalen indeholder en evaluering inden udløbet af 2016. Det har været vigtigt for DMF, da det er en ny proces, der skal afprøves og vurderes. 


Om mødet:

Alle interesserede medlemmer var inviteret til møde hos DMF i København onsdag den 28. sept. Baggrunden for mødet var den nye DR freelanceoverenskomst, der har affødt en del debat. Fra DMF deltog formand Anders Laursen, chefjurist Morten Madsen, næstformand Michael Justesen, 2. næstformand Henrik Jansberg samt Jesper Løvdal medlem af hovedbestyrelsen.

LÆS MERE:  www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/debat_om_ny_overenskomst_med_dr/