• A +
  • A -
  • print

Enden for omprioriteringsbidraget er nær

29.05.2019 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Dansk Musiker Forbund har længe råbt politikerne op i håbet om at stoppe to procents-besparelserne på kulturområdet. Det ser ud til, at valgkampen nu har ændret de politiske vinde.

Foto: Anders Hviid

To procents-besparelserne har alt for længe ædt sig ind til benet på kulturområdet, men det har ikke haft ændret på det politiske flertal, som har kørt grønthøsteren over området de seneste år siden 2016.

En af de første dage i valgkampen meldte Venstre dog ud, at man nu var villig til at fjerne to procents-besparelserne allerede fra 2020. Kort efter fulgte Socialdemokratiet med udmeldingen om, at der nu var et bredt flertal for at afskaffe besparelserne. Socialdemokratiet har ellers været fortalere for at fjerne noget af besparelserne, men efterlade en besparelse på 0,5 procent.

Ni partier vil stoppe omprioriteringsbidrag

Valgkampen er i fuld gang, og om en uge går danskerne til valg. Kulturen har man ikke hørt meget om i løbet af de seneste tre uger, og Dansk Musiker Forbund har derfor indhentet udtalelser fra næsten alle partier eller relevante ordførere for at tage temperaturen på, hvor de står i forhold til at afskaffe omprioriteringsbidraget. Lige nu er der et stort flertal for at afskaffe dem. Det vil Dansk Musiker Forbund holde partierne op på efter valget.

Læs partiernes udtalelser til Dansk Musiker Forbund her:

Venstres pressetjeneste:
"Venstre oplyser, at omprioriteringsbidraget på uddannelse, undervisning og kultur bliver fjernet fra næste år.”  

Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard:
”Enhedslisten støtter afskaffelsen af to procents-besparelserne på kulturområdet. Denne grønthøster har været til stor skade, og afskaffelsen kan ikke gå hurtigt nok.”

SF’s kulturordfører Jacob Mark:
”SF vil droppe grønthøsterbesparelsen på kulturområdet og investere nye penge i at skabe kultur i hele Danmark. Den økonomiske udhuling af kulturområdet betyder, at vores kulturinstitutioner rundt omkring i landet må spare. Det gør det svært for dem at udvikle sig og tænke nyt. Vi vil tvinge en ny rød regering til at droppe besparelserne.”

Alternativets presseafdeling:
”Selvfølgelig skal de årlige to procent-besparelserne på kulturen bremses og rulles tilbage. Vi har udsultet vores kulturinstitutioner i årevis, og det kommer på sigt til at have store konsekvenser for os som samfund. Det er nemlig helt essentielt for sammenhængskraften i Danmark, at vi har et rigt kulturliv med muligheder for kulturel udfoldelse for mennesker i alle aldre, der bor alle steder i landet.”

Socialdemokratiets kulturordfører Mogens Jensen:
”Nedskæringer har gået ud over kulturen både i de store byer og i provinsen. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Socialdemokratiet kan nu konstatere, at der kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser allerede fra 2020.”

Radikale Venstres presseafdeling:
”Radikale Venstre vil sikre, at alle får adgang til et levende og rigt kulturliv, der gør os klogere på os selv og hinanden. Og vi vil have public service-medier, som kan skabe debat, formidle kunst og kultur og binde os sammen som aktive og oplyste borgere i vores demokrati. Derfor vil vi afskaffe de systematiske to procents-besparelser på kultur- og medieområdet.”   

Konservatives presseafdeling:
”Vi ønsker at afskaffe omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Det har været fornuftigt, at institutionerne på kulturområdet har skullet se kritisk på deres udgifter i nogle år, men nu er grænsen nået, og besparelserne begynder at have konsekvenser for udviklingen og fagligheden. Derfor er tiden inde til at afskaffe omprioriteringsbidraget på kulturområdet.”  

Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen:
”Dansk Folkeparti vil gerne afskaffe to procents-besparelserne. Det har vi villet de seneste tre år, og vi vil finansiere det med de internationale puljer.”

Klaus Riskær Pedersens presseafdeling:
”Vi ønsker i partiet Klaus Riskær Pedersen at højne kulturområdet, da kultur er det, der binder os sammen på tværs af forskelle. Vi mener, at der har været udvist al for lidt respekt for sammenhængskraften i vores land, og de seneste regeringer har udfordret den kulturelle sammenhængskraft til bristepunktet, og derfor vil vi sætte hårdt ind på det, der binder os sammen. Nej tak til to procents-besparelserne.”

Samtlige ni partier, der har svaret på vores henvendelse, melder altså nu ud, at de gerne se omprioriteringsbidraget på kulturområdet afskaffet. Det er rigtig positivt, mener Dansk Musiker Forbund.

Dansk Musiker Forbund har ligeledes kontaktet Liberal Alliance med nuværende kulturminister Mette Bock, Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Stram Kurs. Ingen af disse partier er vendt tilbage på vores henvendelser.