• A +
  • A -
  • print

Ét forenet LO og FTF

13.04.2018 af Nanna Klingsholm DMF

1,5 millioner private og offentligt ansatte er nu blevet samlet i én stor fælles faglig hovedorganisation.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, var også på talerstolen for at anbefale et ja til fusionen af de to hovedforbund, der nu er forenet.

Både LO og FTF har i dag holdt ekstraordinære kongresser i Odense – og på begge kongresser blev der stemt ja til en fusion mellem de to hovedorganisationer. I FTF stemte 71,4% ja til en fusion. I LO blev fusion vedtaget næsten enstemmigt. Det er således et solidt funderet grundlag den nye hovedorganisation starter på.

Dansk Musiker Forbunds formand, Anders Laursen, var også på talerstolen for at anbefale et ja, fordi vi i Dansk Musiker Forbund tror på, at vi vil få mere politisk indflydelse og have større gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne ved, at de to hovedorganisationer fusioneres.

Efter de ekstraordinære kongresser blev der afholdt stiftende kongres for den nye hovedorganisation, hvor Dansk Musiker Forbund er sikret en plads i den nye hovedbestyrelse.

Hovedformålet med en ny og større hovedorganisation er at styrke lønmodtagernes indflydelse på samfundets udvikling. Og der er ingen tvivl om at med dagens mandat i ryggen vil den nye hovedorganisation få mere politisk indflydelse og have større gennemslagskraft overfor arbejdsgiverne.

"Den samlede fagbevægelse står overfor mange og store udfordringer i disse år. For at få politisk indflydelse i Danmark og i EU har vi brug for et stærkt fællesskab. Vi har brug for at stå sammen omkring den danske model, og vi har brug for at skabe bedre vilkår for medlemmerne i tider, hvor arbejdsmarkedet konstant er under forandring og under pres.

Dansk Musiker Forbund vil naturligvis arbejde for at vores interesser bliver hørt og varetaget – ligesom det er sket i FTF. Således skal vi også i den nye hovedorganisation sørge for at medvirke til at skabe vigtige dagsordener omkring atypisk ansatte samt fokus på musikernes særlige vilkår – både som fastansatte og som løst ansatte," udtaler Anders Laursen.