• A +
  • A -
  • print

Et samfund uden musik har intet fællesskab

21.03.2019 af Petrine Puper Jørgensen DMF

Folketingsvalget venter lige rundt om hjørnet. Dansk Musiker Forbund sætter derfor fokus på, hvordan vi kan tale kultur og musik i særdeleshed op. Tidligere kulturminister og nuværende kulturordfører, Marianne Jelved (RV) kommer her med sit bud.

Pressefoto: Folketinget

Hvis du var kulturminister, hvad ville du så fremme og arbejde for på musikområdet?
Jeg ville arbejde for, at alle børn møder alle former for kunst. I min optik skal alle børn have mulighed for at spille et instrument i deres skoletid, så de kan finde ud af, om de har evnerne og lysten til det. Når børnene så har vist evner, skal deres talent støttes fortsat i deres opvækst.

Hvordan vil du tale kulturen og kunsten op i valgkampen?
Jeg vil udvikle min tanke om alle børns møde med kunst. Blandt andet vil jeg arbejde for, at billedkunst i skolen får samme status og vilkår som musik og musikskoler. Derudover synes jeg, at valgfagene i folkeskolen i højere grad skal rumme kunstneriske fag, end de gør i dag.

Hvordan vil du beskrive kunstpolitik og kulturpolitik?
Jeg vil gøre meget ud af at understrege, at kunst kommer først. Kunst er udtryk for et menneskes følelser, syn på verden, glæder og sorg, religion osv., og kunstpolitik er mange ting. Det er både at give kunstnere mulighed for at bedrive deres kunst, at børn skal møde kunst, og at alle mennesker skal have mulighed for at møde kunst. Omkring kunsten opstår så en kultur af fællesskaber. Kulturpolitik er at give alle mennesker rum og mulighed for at møde kunst. Kulturen formidler dermed kunsten og støtter borgeres mulighed for at møde kunst.

Hvad er de største udfordringer for kunst og musik lige nu i Danmark?
En af de største udfordringer lige nu er at få fokus på den betydning, som kunst og musik har for mennesker. Derudover skal flere forstå, at kunst og produktion i et samspil har mulighed for at øge værdier for mennesker. Det var borgerskabets og kunstnernes opdagelse i guldalderen, som blev en af de mest driftige perioder i vores historie. Jeg vil forklare det med maleren Carl Larssons brug af en speciel grøn farve og en speciel rød farve i sine malerier. De to farver er komplementære. Hvis man fjerner den grønne, blegner den røde og omvendt. De to farver sammen i et maleri øger intensiteten eller roen i maleriet alt efter, hvordan grundtonen i maleriet er. Carl Jacobsen skabte Carlsberg og samlede kunst, som blev udstillet, og kunsten og produktionen ”lånte” af hinandens værdier. Danske virksomheder er ved at opdage det. Og kunstnere er ved at opdage det. Og dermed får vi alle mere glæde af kunsten og af den produktion, landet skal leve af.

Hvad er efter din mening statens opgave i forhold til at skabe bæredygtige vilkår for musikkens kunst og musikerne?
Staten skal ved sine tilskud og støtte til kunsten gå forrest i sin anerkendelse af kunstens betydning for samfundet. Et velfungerende samfund har et levende kunstliv, og et samfund uden kunst er ikke et samfund. Det er en udørk.

Hvordan får man sat politisk fokus på kunstens og musikkens vilkår igen i stedet for at tale værdipolitik, når man taler kultur?
Man skal få kommunikationsfolk og medier til at interessere sig for kunstens betydning for fællesskabet samt få en bevidsthed om den sammenhæng, der er mellem kunst og fællesskabet i et samfund. Man kunne for eksempel nedsætte en arbejdsgruppe af kunstnere og spørge dem, hvad kunsten betyder for fællesskabet, og hvad der ville ske, hvis alle museer, udstillinger, koncerter, teatre, osv. lukkede det næste halve år.

Hvordan mener du, at musikerne selv kan tale musik og kunst op?
Det ved musikerne bedre end jeg. Men musikerne skal være besjælet af en overbevisning om, at et land uden musik aldrig bliver et samfund, hvor mennesker finder sammen i fællesskaber.

Hvis der kommer en socialdemokratisk regering efter valget, hvor langt vil Radikale så gå for at få stoppet to procents-besparelserne på kulturområdet?
Radikale Venstre har besluttet, at 2 procents-besparelsen skal stoppes på kulturområdet og på uddannelserne, hvis vi får indflydelse på en kommende regering.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder