• A +
  • A -
  • print

Et samlet overblik

22.04.2020

Freelancemusikere og selvstændige er meget hård ramt af corona-situationen og de deraf følgende aflysninger af koncerter, events og lignende. Derfor er det vigtigt at ringe til forbundet med henblik på at få individuel og konkret rådgivning om netop din situation.   

Uanset hvilken situation du er i, er det vigtigt, at du bevarer eller hurtigst muligt får dokumentation for aftalen og det økonomiske tab i forhold til diverse hjælpepakker om økonomisk støtte. Regeringen har sammen med Folketingets partier vedtaget en række hjælpepakker, som I medlemmer kan drage nytte af. På kulturområdet er der også lavet hjælpepakker, der kan få indirekte betydning for dig. Læs mere her:  https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/andre_hjaelpepakker_til_kulturomraadet/  

Du finder et overblik over de forskellige hjælpepakker nedenfor samt på Virksomhedsguiden og på Kulturministeriets og Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.  

Aflysning af arrangement

Der er den 18. marts 2020 og foreløbigt til og med den 8. juni 2020 indført et forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer. Aflysning som følge af dette forbud kan i nogle tilfælde medføre at kontrakten kan ophæves ansvarsfrit. Det er dog langt fra gældende i alle tilfælde. I sidste ende afhænger det nemlig af kontraktens udformning. Læs mere her: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/aflysning_af_arrangement/

Ved aflysning af arrangement, hvor forsamlinger er under 10 personer, er udgangspunktet, at den, der aflyser aftalen, bærer risikoen for det tab, der måtte følge.    

Freelancere

Regeringen har indgået forskellige aftaler med Folketingets partier om hjælpepakker til freelancere. Der er indgået en aftale om en særlig kunststøtteordning, som du kan læse mere om her: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/om_kunststoetteordningen_for_kunstnere_med_kombinationsindkomst/

Herudover er der indgået aftale om en kombinatørordning, som du kan læse om her: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny_kompensationsordning_for_freelancere_mv_med_kombineret_a_og_b_indkomst/

Endelig er der indgået en aftale om en hjælpepakke til freelancere og selvstændige med og uden cvr.nr. som du kan læse om her: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/covid_19_her_kan_du_soege_kompensation/  

Dagpenge – a-kasse

Mange er naturligt nok i tvivl om, hvorvidt man kan få dagpenge, når man bliver sendt hjem fra arbejde og/eller spillejobbene bliver aflyst.  

Som udgangspunkt bør der være mulighed for at få dagpenge, hvis du ikke får løn og er medlem af en a-kasse.  

For ledige medlemmer af FTF-a gælder, at de skal følge anbefalingen "at blive hjemme i en periode" Det indebærer derfor, at de ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. Du kan læse om hjælpepakken til dagpengemodtagere her: https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/godt_nyt_paa_vej_til_dagpengemodtagerne/ 

FTF-a opdaterer løbende deres kommunikation om hjælpepakker og vi opfordrer derfor også til at du kan holde dig orienteret her: https://ftfa.dk/  

Offentligt ansatte

Hvis du er offentligt ansat, er du som udgangspunkt foreløbigt hjemsendt med løn. Statsministeren meddelte dog i april, at dele af den offentlige sektor genåbner. Dette indebærer, at flere offentligt ansatte skal tilbage på arbejde. Det er de offentlige arbejdsgivere, der beslutter, om du skal på arbejde igen. Du kan komme/skal på arbejde igen, hvis ledelsen vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og arbejdspladsen ikke er omfattet af et forbud. På det kommunale område har de faglige organisationer har indgået en fælleserklæring med KL, som betyder, at man kan blive sat til at hjælpe på andre områder/arbejdspladser end sin egen. Denne aftale indebærer, at den ansatte ikke kan nægte at udføre arbejdet på arbejdspladsen, så længe arbejdet og arbejdspladsen lever op til sundhedsstyrelsens retningslinjer, og der er givet den fornødne instruktion om arbejdets udførelse.  

Privat ansatte

Hvis din arbejdsgiver overholder bl.a. forsamlingsforbud og det er forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, kan du som privatansat som udgangspunkt godt blive bedt om at komme på arbejde, Regeringen har i øvrigt indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen betyder, at virksomheder, der har eller ville have været nødt til at opsige medarbejdere på grund af corona-situationen, kan få kompenseret store dele af lønnen. De virksomheder, der er omfattet, er de, der stod overfor at ville opsige mindst 30% af medarbejderstaben eller flere end 50 personer. Lønkompensationen for månedslønnede er 75% - maksimalt 30.000 kr. For timelønsansatte er kompensationen 90% - maksimalt 30.000 kr. om måneden.

Andre situationer og i det hele taget

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon på alle hverdage: 35 240 240 eller mail: dmf@dmf.dk for individuel rådgivning. Bemærk dog, at vi har valgt foreløbigt at lukke for al personlig henvendelse. Det gør vi for at medvirke til at begrænse smitterisikoen.  

Dansk Musiker Forbund opfordrer i øvrigt alle medlemmer til at følge regeringens anvisninger og løbende følge udviklingen på www.coronasmitte.dk