• A +
  • A -
  • print

Evaluering af ny arbejdstidsaftale

30.05.2017 af Lene Hansen DMF

Hvordan gik det så med den nye arbejdstidsaftale? Vi vil gerne høre dine erfaringer.

Sommerferien nærmer sig, og det første år med den nye arbejdstidsaftale på Musikskoleområdet er ved at være slut.

Vi har fra de forskellige skoler hørt om en del frustrationer i forbindelse med implementeringen af arbejdstidsaftalen, men heldigvis også positive tilkendegivelser fra de skoler, hvor samarbejdet om implementeringen har fungeret godt.

Mange musikskoler er allerede nu i gang med planlægningen af år 2 og evaluerer i den forbindelse forløbet af det første år.

Denne evaluering vil vi meget gerne, hvis du vil dele med os.

Kort efter sommerferien skal vi i gang med forberedelserne til de kommende overenskomstforhandlinger. Ved overenskomstforhandlingerne vil det være muligt at bringe ønsket om konkrete forbedringer ind i forhandlingerne og derfor vil det være en stor hjælp for os at have dine erfaringer med, så vi har så bredt et erfaringsgrundlag som muligt at basere forhandlingerne på.

Du kan maile dine erfaringer til Lene Hansen lh@remove-this.dmf.dk eller Dorte Bang db@remove-this.dmf.dk, men er naturligvis også velkommen til at kontakte os telefonisk.