• A +
  • A -
  • print

Få del i kabelpengene

09.06.2015 DMF

Har du medvirket i et tv-program som musikudøver i 2014 kan du nu sende din dokumentation til DMF. Fristen er 15. juni.

Kabelpengene udløser ca. 20 % oveni honoraret for at optræde på tv.

Har du medvirket som musikudøver i tv i 2014, kan du få del i de såkaldte kabelpenge – et rettighedsvederlag. Send dokumentation for din medvirken og honorar til DMF, så indgår du i fordelingen af kabelvederlaget. Forbundet får IKKE automatisk besked om musikeres tv-medvirken.  DMF opfordrer derfor til, at du gør det til en vane løbende at sende os dokumentation for eventuel tv-medvirken

Hvad er kabelvederlag?

Det er et rettighedsvederlag – en pulje øremærket til musikudøvere - som betales af blandt andre udbyderne af kabel-tv, fordi de retransmitterer tv signalet. Det understreges at det ikke belaster din arbejdsgiver eller tv-stationen. Rettighedsvederlaget opkræves af Copydan og udbetales af foreningen Performex, der er stiftet af musikudøvernes organisationer.

Du kan indgå i fordelingsgrundlaget, hvis du f.eks. har medvirket i tv som musiker/sanger; solist, bandmedlem, husorkester, ensemble mm. Fastansat eller kontraktansat orkestermusiker/sanger, assistent i et orkester eller kor eller som medspillende kapelmester

Krav til dokumentation

For at du kan få andel i vederlaget, skal vi bruge dokumentation for eksempel i form af dine kontrakter eller lønsedler om medvirken i tv. Hvis du ikke har en kontrakt, kan du udfylde denne erklæring og få den underskrevet af den relevante arbejdsgiver:
Hvis du har problemer med at skaffe dokumentationen så kontakt Performex nedenfor.

Hvor stort er vederlaget?

Kabelvederlaget udbetales på baggrund af størrelsen af honoraret, som musikudøveren har fået for at medvirke i tv. Vi har brug for dokumentation uanset dit honorars størrelse. Tidligere år har kabelvederlaget været ca. 20 % af det oprindelige honorar. Det vil dog variere fra år til år.

Hvor skal dokumentationen sendes hen

Du kan sende dokumentationen til julie@remove-this.performex.dk (DMF) eller til sl@remove-this.performex.dk (DAF).

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om kabelpenge er 15. juni 2015.


Alternativt kan du sende et brev til DMF, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N, att.: Julie Borgwardt-Stampe eller til DAF, Dronningensgade 68, 4., 1420 København K, att.: Susanne Lyngaa. 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til Julie Borgwardt-Stampe (fra DMF) på julie@remove-this.performex.dk (35 240 212) eller til Susanne Lyngaa (fra DAF) på sl@remove-this.performex.dk (33 34 60 07).

Kapelmesterforeningen kontaktes via Peder Kragerup på kasserer@kapelmesterforening.dk