• A +
  • A -
  • print

Fair betaling på internettet

24.01.2018 af Thomas Hyllested DMF

Kampen for en fair betaling til udøvende kunstnere på internettet går ind i en afgørende fase.

Fair Internet kampagnen, der skal sikre udøvende kunstnere en fair betaling for brug af deres musik on demand nu og i fremtiden, går ind i sin afgørende fase ved forhandlingerne i marts.

Siden maj 2015 har Dansk Musiker Forbund i samarbejde med Dansk Skuespiller Forbund og de europæiske sammenslutninger af forbund og forvaltningsorganisationer (FIM, Euro-FIA, AEPO-ARTIS og IAO) arbejdet for indførelsen af en ny vederlagsret i forbindelse med EU’s reform af ophavsretsloven og det digitale indre marked. 

Sikre vederlag for on demand

Forslaget som Dansk Musiker Forbund arbejder på at få indført i lovgivningen er en ny bestemmelse, som skal sikre, at udøvende kunstnere, i tilfælde af at de overdrager deres enerettigheder, opnår en uoverdragelig ret til et rimeligt vederlag for brugen af fremførelser on demand, uafhængigt af betingelserne for en sådan overdragelse. Med andre ord at sikre udøvende kunstnere en fair betaling for brug af deres musik on demand nu og i fremtiden.

Et sådant rimeligt vederlag skal opkræves fra de kommercielle tjenester (Spotify, Netflix mfl.) og forvaltes af de udøvende kunstneres forvaltningsorganisationer, i Danmark af Gramex.

Afgørende fase

I disse dage arbejdes der hårdt for at påvirke retsudvalget (JURI) og dets embedsmænd i EU for at sikre politisk opbakning til den ønskede direktivbestemmelse.

Dansk Musiker Forbund arbejder målrettet med denne indsats gennem direkte dialog med de danske medlemmer af EU-parlamentet for at nå igennem til de respektive embedsmænd og medlemmer af JURI og forsøge at overbevise dem om sagens alvor og nødvendighed. 

Kompromisforslag til afstemning

I september sidste år overrakte skuespilleren Hans Werner Meyer 33.000 underskrifter på vegne af mere end 500.000 udøvende kunstnere i EU til JURI ved et af flere arrangementer i Bruxelles til fordel for sagen om fair betaling til udøvende kunstnere. JURI og udvalgets embedsmænd har modtaget flere end 1000 ændringsforslag til det oprindelige udkast til en ny reform, og udvalget har på denne baggrund udarbejdet en række kompromisforslag, der desværre udvander store dele af lovteksten og endnu ikke sikrer de udøvende kunstnere en uoverdragelig vederlagsret for brug af deres musik på internettet on demand.

Afstemningen omkring de endelig kompromisforslag er for nuværende udsat til marts og dette sætter derfor gang i en slutspurt omkring arbejdet for fair betaling til udøvende kunstnere for deres præstationer på internettet.

Følg med i seneste nyt omkring udviklingen her

Har du spørgsmål til kampagnen eller til selve forslaget er du velkommen til at skrive til chefjurist Morten Madsen mm@remove-this.dmf.dk eller faglig konsulent Thomas Hyllested th@remove-this.dmf.dk