• A +
  • A -
  • print

Fede Finns Flyvetur

14.11.2018 af Lasse Fischer DMF

En dobbeltbooking og flyvetur fik Fede Finn & Funny Boyz ud i en langvarig sag om manglende betaling for en koncert.

Fede Finn & Funny Boyz har været ude i et langt tovtrækkeri med en arrangør, der ikke ville betale hyren. Selvom bandet vandt sagen, fik de ikke betaling, da arrangøren blev erklæret insolvent. (pressefoto)

Kræv forudbetaling og indhent info om arrangøren fra kolleger og digitalt inden du indgår kontrakt med en arrangør, hvis du vil undgå en sag mod en arrangør, som den Fede Finn & Funny Boyz har været igennem med Dansk Musiker Forbund. Læs her om sagsforløbet.

Aflysning og manglende betaling

Fede Finn & Funny Boyz skal i april 2017 spille på The British Pub i Frederikssund. Uheldigvis har bandets management lavet en dobbeltbooking, så bandet også har spillejob i Thisted samme dag som jobbet i Frederikssund.

Kapelmester Lennart Johannessen alias Fede Finn kontakter spillestedet i Frederikssund i håb om, at kunne rykke koncertdatoen på dagens sene job i Nordsjælland. Men det afviser arrangøren.  

Kontraktmæssige forpligtelser

Fede Finn & Funny Boyz kontakter Dansk Musiker Forbund for at høre, hvad man gør i denne uheldige situation. Forbundet oplyser, at bandet er forpligtet til at opfylde begge kontrakter. Bandet må derfor finde en løsning, der indebærer, at bandet kan nå at spille begge jobs.

Fede Finn & Funny Boyz lejer et privatfly samt ekstra lydudstyr til andet job i Nordsjælland. Og således flyver bandet fra Thisted til Frederikssund, hvor de går på scenen til tiden på The British Pub. Alt lykkedes og begge koncerter spilles med succes.  

Betaling kommer ikke

Da arrangøren skal afregne efter jobbet får bandet besked om, at pengene overføres via netbank efterfølgende mandag. Det sker dog aldrig. Honoraret bliver ikke betalt.

Et tovtrækkeri med arrangøren begynder og Dansk Musiker Forbund bliver igen kontaktet. På et tidspunkt overfører arrangøren én tredjedel af honoraret, og Dansk Musiker Forbund indgår samtidig en afdragsordning med arrangøren, da denne hævder ikke at kunne betale resten honoraret. Men afdragsordningen overholdes ikke af arrangøren.

31. oktober 2017 sender DMF og Fede Finn & Funny Boyz sagen til fogedretten, og arrangøren gør indsigelser mod kravet primo 2018.

Anholdelse af arrangøren

Da sagen i februar skal i fogedretten, møder arrangøren ikke op. Der afsiges udeblivelsesdom og The British Pub skal betale inden 14 dage. Arrangøren betaler stadig ikke. Derfor kræver Dansk Musiker Forbund nu at arrangøren bliver anholdt. Under telefonmøde med dommeren og arrangøren fortæller arrangøren, at han ikke kan betale og han vil indgive insolvenserklæring. Herefter indgiver arrangøren, indenfor rettens tidsfrist på 14 dage, indsigelser i sagen. Nu skal sagen overgå til civilretten og afgøres der.  

Insolvens hos arrangøren

Den 8. juni 2018 falder der dom i civilretten og arrangøren skal betale honorar og sagsomkostninger inden 14 dage. Sagen går nu tilbage til fogedretten, der tager sig af inddrivelse af pengene til bandet.

Et par måneder efter lukker The British Pub pga. manglende omsætning, og fogedretten afviser sagen, da arrangøren har indgivet insolvenserklæring. Fede Finn & Funny Boyz fik derfor desværre ikke deres retmæssige hyre.  

Tjek arrangøren

Desværre er sådanne sager ikke helt ualmindelige. En måde at undgå at komme ud i en lignende situation kan f.eks. være:

  • Kræv en form for forudbetaling. Eksempelvis 50 procent af kontraktbeløbet, når aftalen indgås og resten betales i forbindelse med afvikling af jobbet.
  • Husk også at hente information på arrangøren ved at kigge på Virk.dk/ CVR registeret.
  • Brug også Google og Facebook for at se hvad der dukker op.
  • Tal med dine kollegaer der tidligere har spillet på stedet og kontakt DMF, hvis du er i tvivl. 

Har du spørgsmål til sagen, kan du kontakte Lasse Fischer på lasse@remove-this.dmf.dk