• A +
  • A -
  • print

Forebyggelse frem for helbredelse

22.06.2016 af Karen Bendix DMF

Pas På Hørelsen fik hul igennem på årets Folkemøde – hvor politikere fik øjnene op for at dårlig hørelse kan blive en bombe under sundhedssystemet, hvis man ikke tager problemet alvorligt.

1,1 mia. unge mellem 12 og 35 risikerer at få varige høreskader ved at spille for høj, for længe og for ofte musik på deres smartphones, indledte DMF's formand Anders Laursen paneldebatten på Folkemødet på Bornholm. (foto Karen Bendix)

På verdensplan er 1,1 milliard unge mellem 12-35 år i risikozonen for at få varige høreskader pga. for høj musik for længe ad gangen. Nedsat hørelse kan dermed blive en decideret folkesygdom, hvis man ikke breder budskabet ud via informationskampagner til specielt den unge målgruppe.

Det var bl.a. det der blev debatteret under årets Folkemøde på Bornholm, hvor Pas På Hørelsen (DMF) sammen med GN Hearing, Høreforeningen, musiker Tue West, forsker Dorte Hammershøi, Aalborg Universitet og tre politikere talte om, hvordan man får ørerne op for de massive problemer, det kan give sundhedssystemet i fremtiden, hvis ikke man råber vagt i gevær nu!

”Rather prevent than cure,”

Anders Laursen indledte med kort at opridse problemets omfang, og hvordan DMF kan være behjælpelig med den viden, der er indsamlet om musikeres hørelse gennem mange år med Pas På Hørelsen. Samarbejdspartner GN Hearing fortsatte med at fortælle om, at man kan lave nok så mange og gode høreapparater, men når hørelsen først er ødelagt, kan den ikke repareres igen.

Musikernes dilemma

Tue West lagde vægt på, at lydstyrken i musikken er vigtig som musiker. Så dilemmaet er, at man hverken skal ødelægge hørelsen eller den kreative proces. Et sted han mener er vigtigt at sætte ind er det han kalder uintelligent støj – når et jackstik bliver sat i stikket, en monitor der hyler eller andre tekniske fejl.

Forsker vil tjekke hørelsen

Dorte Hammershøi fra Aalborg Universitet er en af landets største ekspert på støj og høreskader. Hun lagde vægt på problematikken med, at man i dag kan lytter til musik for højt og for længe ad gangen via smartphones, der kan spille musik non stop. Det er modsat tidligere, hvor man med fx en walkman måske hørte høj musik, men ikke hørte særlig længe ad gangen. Så det er som sådan ikke pludselig opstået støj eller dårlig lydkvalitet, der giver høreskader, uddyber hun:

”Hvilken kvalitet høretelefoner har, om det er dyre eller billige har egentlig ikke nogen betydning for høreskaderne. Det er lydstyrken og tidsrummet, der er afgørende – hvor højt, hvor længe og hvor tit, der tæller. Derfor skal børn og unge informeres om det tidligt, og der udvikles en test/spørgeramme til sundhedsplejerskerne, de kan fange flere børn, der har skadet hørelsen pga. skadelige lytteniveauer.”

Politisk interesse

Selv om problemer med hørelse har været en central del af musikeres arbejdsliv i mange år, er det først nu, hvor det bliver et generelt problem for en større gruppe mennesker, at politikerne bliver bevidst om problematikken. Faktisk var de politikere, der deltog i panelet ved Pas På Hørelse-arrangementet overhovedet ikke klar over problemets størrelse. Til gengæld var de meget interesseret i at få mere at vide, og tage det med i den politiske dagsorden.

Henrik Appel (S), der er med i KLs social- og sundhedsudvalg fortalte, at han overhovedet ikke var klar over problemets omfang, før han blev inviteret til panelet. Han var derfor meget indstillet på at samarbejde med DMF og andre organisationer, og få samlet den viden, der findes, og iværksætte informationskampagner.

”Jeg er blevet oplyst – og det er jeg rigtig glad for. Så nu vil jeg gå tilbage til KL og Sundhedsudvalget i København og fremlægge det. Og så håber jeg I vil skrive til os, så vi kan få det uddybet og få oplyst vores embedsmænd om det. Og derefter få lavet en god forebyggelseskampagne til de unge og med de unge,” sagde Henrik Appel. 

Det samme gjorde sig gældende for Susanne Langer, der sidder i Danske Regioners bestyrelse for Enhedslisten. Hun var meget indstillet på at sætte det på den politiske dagsorden, da høretab hører under kroniske lidelser, og kan derfor komme med i Danske Regioners forebyggelsesstrategi.

”Jeg synes, der er rigtig meget, vi kan gøre fremadrettet – oplysningskampagner, undervisningsmateriale, lydpolitik, varedeklarationer, lydmålinger. Jeg vil dele det i danske regioner, region hovedstaden og til mine folkelige politiker kolleger,”

Troels Christensen fra Liberal Alliance er meget stemt for at det er den enkeltes ansvar at passe på sin hørelse. Men at man fx kunne arbejde mere på varedeklarationer i forhold til høretelefoner. Og generelt have hørelse tænkt ind som en af de ting, der skal informeres om.

X Factor-deltageren Mads Christian fik fat i den udsatte unge målgruppe ved Pas På Hørelsen-arrangementet på Folkemødet på Bornholm. (Foto Torben Kruse)