• A +
  • A -
  • print

Fortsat usmidige regler for udenlandske musikere

31.05.2018 af Trine Budtz DMF

Regeringen lagde tidligere på året op til, at bijob for forskere og andre udenlandske arbejdstagere skulle tillades i højere grad. Lige nu ser det ud til, at forslaget kun kommer til at omhandle forskere.

Arkivfoto: Das Büro/Daniel Urhøj

Regeringens oprindelige forslag om tilladelse til bijob for forskere og andre udenlandske arbejdstagere har været en tur igennem den politiske mølle, og lige nu tegner der sig alligevel ikke et flertal for, at andre end forskere kan få lov til at bijobbe uden særskilt arbejdstilladelse.

Socialdemokratiet, der oprindeligt var positivt stemt overfor regeringens forslag, synes nu, at lovforslaget åbner en ladeport for alle udlændinge med arbejdstilladelse i Danmark. Socialdemokratiet har derfor meldt ud, at man kun vil stemme for den smalle version af lovforslaget, der tillader udenlandske forskere at bijobbe i tilknytning til deres forskerstilling.

Radikale foreslår at inkludere musikere

Radikale Venstre har meget sent i forløbet fremsat et ændringsforslag, hvor partiet foreslår, at tilladelse til bijob uden særskilt arbejdstilladelse også skal gælde musikere m.v. Nærmere bestemt de udlændinge, der arbejder i Danmark på tilladelse efter særlige, individuelle kvalifikationer.

Imidlertid mener Udlændinge- og Integrationsminister, Inger Støjberg, at er forslaget er kommet for sent.

Til gengæld har både Inger Støjberg og Venstres udlændingeordfører Marcus Knuth samstemmende udtalt fra Folketingets talerstol, at regeringen går ind for forslaget om at give musikerne samme vilkår som forskerne. Dette betyder desværre ikke, at regeringen stemmer for dette ved 3. behandlingen.

Overordnet er regeringen dog tilsyneladende positivt stemt overfor at fremsætte et nyt lovforslag på området efter sommerferien, når Folketinget samles igen. Hertil har Inger Støjberg udtalt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i mellemtiden skal bruge tiden til at undersøge, hvorvidt er nyt lovforslag med musikerne inkluderet, er i overensstemmelse Danmarks internationale forpligtelser.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder