• A +
  • A -
  • print

Fortsatte nedskæringer kvæler kvaliteten

27.06.2017 af Michael Justesen, formand i DMF København DMF

Dansk Musiker Forbund ser med bekymring på fremtiden for danske musikere, der fortsat oplever markant forringede ansættelsesvilkår og derved sværere levevilkår.

Det er blevet meget sværere for musikere at opretholde professionen fuldtids. DMF opfordrer derfor kulturministeren til at sikre gode vilkår for vores ensembler og musikere, således at de fortsat kan udøve og skabe musik af høj kunstnerisk kvalitet til glæde for landets borgere, lyder det i denne resolution fra DMF. (Foto Daniel Urhøj/Das Büro)

De seneste års samfundsudvikling er bekymrende. Nye politikker og skiftende politisk flertal har medført forringede ansættelsesvilkår for professionelle musikere, således at levevilkårene for musikere er blevet sværere. 

”For mange musikere er det blevet langt sværere at opretholde professionen som musiker fuldtids. Mange af de ting som politikerne beslutter sig for, er ødelæggende for kulturlivet. I Dansk Musiker Forbund frygter vi for, at det om få år ikke længere vil være muligt at opretholde et anstændigt liv som musiker, hvilket er absurd i et højtudviklet land med en sund og stærk økonomi,” udtaler formand Anders Laursen.

Klassiske musikere under pres

”De klassiske ensembler og musikere er kommet under massivt pres fra politikerne, som foreslår nedlæggelser og yderligere besparelser. Det betyder, at musikere er tvunget til at finde et andet erhverv - ofte inden for andre brancher. Hvis man som orkestermusiker – ved siden af sin orkesterstilling - tvinges til at skulle ernære sig i en helt anden profession, vil det være helt umuligt på sigt at opretholde den kunstnerisk kvalitet,” uddyber Anders Laursen. 

Systemet kendes fra andre steder i verden, hvor levevilkårene og samfundsstruktur er helt anderledes og generelt dårligere. Det er absolut ikke et system, som må blive indført i et land som Danmark. Her skal det fortsat være muligt at have et fornuftigt arbejdsliv på anstændige levevilkår.  

DMF ser derfor kritisk på denne samfundsudvikling, som vi ikke finder acceptabel i et rigt samfund som Danmark.

Nedprioritering forringer kvaliteten

Rytmiske musikere har allerede i mange år haft svært ved at få et professionelt musikerliv til at hænge sammen. Spillestederne tilbyder ofte honorering langt under minimumstarif, og bands bliver tilbudt at dele tomandshyre. Arrangørerne forventer ofte gratis koncerter, og sammen med de kraftige begrænsninger i dagpengeretten har det medført, at mange musikere må have deltidsjob inden for andre fagområder for at få økonomien til at hænge sammen. Det har den konsekvens, at musikken må nedprioriteres, og kvaliteten forringes.

Stop nedskæringerne i de klassiske ensembler

Dansk Musiker Forbunds repræsentantskab har i lyset af nedskæringer på musikområdet sammenfattet en udtalelse med følgende opfordring til kulturministeren: 

Landets kulturminister har endnu engang slebet sparekniven og vil skære yderligere i vores klassiske ensembler. Hvis kulturministeren får sin vilje, bliver det meget svært at opretholde et professionelt liv som klassisk musiker.
Musik er et grundlæggende element i kulturskabelsen i det danske samfund. Vi skal derfor sikre gode vilkår for vores ensembler og musikere, således at de fortsat kan udøve og skabe musik af høj kunstnerisk kvalitet til glæde for landets borgere.

Dansk Musiker Forbund opfordrer kulturministeren til at øge bevillingerne og anerkende gevinsterne ved at have klassiske ensembler i hele landet.

Nyheder fra MUSIKEREN

Spillested overtræder ikke ligestillingsloven

06.02.2019

Kulturminister Mette Bock giver grønt lys til spillestedet Forbrændingen, så de i hele 2019 udelukkende kan booke kvindelige hovednavne til plakaten med tilskud fra honorarstøtteordningen.

Barbara Hannigan modtager Sonnings Musik 2020

06.02.2019

Det bliver sangerinde og dirigent Barbara Hannigan, der modtager den prestigefyldte Léonie Sonnings Musikpris i 2020.

Relaterede nyheder