• A +
  • A -
  • print

Hjælpepakke til dagpengemodtagere

19.03.2020

(opdateret 28. maj)

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om en hjælpepakke til dagpengemodtagerne. Perioden fra og med 1. marts til og med 30. juni medtælles derfor ikke i den lediges dagpengeanciennitet. Det vil være en betingelse, at man er medlem af a-kassen i perioden. Personer, der i perioden fra den 1. marts har opbrugt deres dagpengeret og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31.maj.

Det er en forudsætning, at de genindmelder sig i perioden fra og med 1. marts 2020 til og med 31.maj 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode

Hvordan?:

Vores samarbejdspartner, a-kassen FTFa, beskriver her, hvordan man melder sig ledig https://ftfa.dk/din-situation/ledig/guide-til-nyledige/

Fra den 27. maj skal man igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet se mere her: ftfa.dk/artikler-nyheder/haandtering-af-coronavirus/

Vigtigt: Meld dig ledig på jobnet.dk så hurtigt som muligt - man får tidligst ret til dagpenge fra den dag, hvor man er tilmeldt.

Selvstændig eller lønmodtager

Dansk Musiker Forbunds a-kasse-rådgivere har talt med mange i disse dage, som ikke helt ved, hvordan man er stillet som musiker, når man får honorarer. Nogle tror de er selvstændige, men i virkeligheden er de lønmodtagere og vice versa. Her er derfor en guide til, hvordan a-kassen vurderer det:

https://ftfa.dk/din-situation/selvstaendig/hvornaar-er-jeg-selvstaendig-i-foelge-a-kassen/ 

Hvis du er i tvivl, så send os gerne en kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT.

Aflivning af myter:

Der er mange, som afholder sig fra at søge dagpenge, da de tror, at man ikke må udgive musik m.m. Dette er ikke korrekt, idet der kom ændrede regler i 2018 - se mere her: https://www.dmf.dk/raadgivning/akasse/dagpengeogmusikudgivelse/

Faktura er ikke et fy-ord i a-kassen - det afgørende er, hvordan du betaler skat af dine honorarer.

Hjemmeside - ja det må man også som udgangspunkt efter de nye regler. Det vigtige er, at man betaler skat som lønmodtager af sine honorarer. Så en hjemmeside, hvor man kan booke dig som kunstner, betragtes faktisk som et CV. Har du også salg på hjemmesiden, skal du dog kontakte Dansk Musiker Forbund for individuel rådgivning.