• A +
  • A -
  • print

Haarder satser på talenterne

13.11.2015 af Karen Bendix DMF

Ny musikhandlingsplan fokuserer på talentudvikling og begraver ligestillingsinitiativet.

Bertel Haarders nye musikhandlingsplan sætter fokus på talenterne. Ellers er resten er genbrug fra musikhandlingsplanen, der udkom i maj, mener formand for DMF, Anders Laursen.

Der er ikke meget nyt under solen i Bertel Haarders musikhandlingsplan 2015 – 2018 ”Talent Forpligter”, der lægger sig op af Marianne Jelved musikhandlingsplan fra maj 2015. Hvor Marianne Jelved havde fokus på mangfoldigheden, har Bertel Haarder fokus på talentudvikling inden for hele musiklivet.

Genbrug af indhold

”Bertel Haarder har dedikeret sin musikhandlingsplan til musikkens unge talenter, men ellers er der ikke meget andet end genbrug fra den tidligere kulturminister Marianne Jelveds udmærkede musikhandlingsplan fra maj i år. Det er til gengæld ærgerligt, at kulturministeren har valgt at lukke ned for de ligestillings- og mangfoldighedsinitiativer, som kunne sætte fokus på den ubalance, vi ser i det rytmiske musikmiljø,” siger formand for Dansk Musiker Forbund Anders Laursen, der dog ser positivt på, at der ikke bliver sparet på den rytmiske musik, så støtten til de rytmiske spillesteder, transportstøtten, honorarstøtten og MXD forbliver på samme niveau frem til 2018.
”I en tid, hvor grønthøsteren kører nådesløst hen over det danske kulturliv, og kulturpolitikken bliver styret fra finansministeriet, er det positivt, at støtten til den rytmiske musik kan fortsætte på samme niveau.”

Den Unge Elite

Støtten til talenterne kan særligt mærkes i puljen Den Unge Elite, der næsten bliver fordoblet i forhold til tidligere. Puljen kommer nu også til at gælde for pop og rockmusikere. Det giver flere unge musikere mulighed for at få målrettet støtte til gennemførelse af en international karriereplan. Pengene til Den Unge Elite kommer fra puljen til Publikumsudvikling, som dermed er nedlagt.

Musikskolerne og konservatorier

På musikskoleområdet blev der i Marianne Jelveds musikhandlingsplan afsat en pulje på 5,8 mio. til de kommunalt støttede musikskoler og deres samarbejde med folkeskolerne. Den pulje er i Haarders handlingsplan ændret til en talentudviklingspulje, der kan søges af alle – både offentlige og private musikskoler og andre så som børnekor- og orkestre, garder, musikakademier m.m.
Haarder vil derudover også nedsætte en tænketank med fokus på bredde og talent, der skal komme med anbefalinger og idéer til talentudvikling, samarbejde mellem musik- og folkeskole, uddannelse af musikundervisere m.m. Derudover skal tænketanken kigge på indkomstreguleret elevbetaling, så flere mindrebemidlede familier kan benytte musikskoletilbuddet.

”Økonomisk ser jeg ikke store ændringer for musikskolerne i forhold til den tidligere musikhandlingsplan ud over, at den øremærkede pulje til udvikling af musikskole - folkeskolesamarbejdet nu går til talentudvikling og er åben for alle,” siger Anders Lausen.

Han påskønner, at der i den nye handlingsplan står skrevet, at musikkonservatorierne forpligtes på at udvikle de musikpædagogiske uddannelser og på at indgå et strategisk samarbejde om at udvikle kurser og efteruddannelse til folkeskolens musiklærere med professionshøjskolerne, for at højne niveauet i folkeskolernes musikundervisning.

Landsdelsorkestrene med i talentudviklingen

Landsdelsorkestrene står kun nævnt i den nye musikhandlingsplan som led i talentudviklingen for konservatoriestuderende. Det samarbejde er en forpligtelse som altid har været der, som led i loven om musik.

Spillestederne byder planen velkommen

Fra spillestedernes side ser sekretariatsleder Jakob Brixvold fra Dansk Live heller ikke de store ændringer i forhold til den tidligere musikhandlingsplan fra Marianne Jelved.

”Det er symbolpolitik, der gør forskellen på denne handlingsplan fra Bertel Haarder og den forrige. Han fokuserer på talentet, hvor Marianne Jelved fokuserede på mangfoldighed. For spillestederne gør det ikke stor forskel. De 5 mio. kr. vi skal forpligtes på til talentudvikling og vækstlag, honorerer vi allerede. Så det er kun fint, hvis spillestederne fremover får credit for det vækstlagsarbejde, vi har iværksat. Derudover er puljen til publikumsudvikling lagt over på Den Unge Elite, som nu også kan søges til pop- og rock. Ligesom musikskolernes udviklingspulje bredes ud til andre aktører. Og begge dele kommer i sidste ende også livemusikken til gode.”

Læs den nye musikhandlingsplan her: