• A +
  • A -
  • print

Har du penge til gode fra tv?

13.05.2016 af Birgitte Theresia Henriksen DMF

Hvis du har været med i et tv-program som musiker/sanger/kor i 2015, har du måske penge til gode. Send dokumentation til DMF senest d. 1. juni.

Har du medvirket som musikudøver i tv i 2015, kan du få del i de såkaldte kabelpenge. Send dokumentation for din medvirken og honorar, så indgår du i fordelingen af kabelvederlaget. DMF får IKKE automatisk besked om din tv-medvirken, så send os gerne løbende dokumentation for tv-medvirken, så du sikrer dig en andel af pengene

Du kan få del i pengene, hvis du har medvirket i tv som musiker/sanger; solist, bandmedlem, husorkester, ensemble, fastansat eller kontraktansat orkestermusiker/sanger, assistent i et orkester eller kor eller som medspillende kapelmester.

Kabelvederlaget udbetales på baggrund af størrelsen af honoraret, som du har fået for at medvirke i tv. Vi har brug for dokumentation uanset dit honorars størrelse. Tidligere år har kabelvederlaget været ca. 20 % af det oprindelige honorar.

Få hjælp fra DMF til din kontrakt

Indsend dokumentation for tv-optræden, for eksempel i form af dine kontrakter eller lønsedler om medvirken i tv. Hvis du ikke har en kontrakt, kan du udfylde denne erklæring og få den underskrevet af den relevante arbejdsgiver. Hvis du har problemer med at skaffe dokumentationen så kontakt Performex (se kontaktinfo nedenfor).

Sørg for at du sikrer dig dine rettigheder i din kontrakt. Du kan kun få penge for tv, hvis rettighederne til de udnyttelser, der finder sted hos tv-distributørerne, ikke er overdraget til andre i din kontrakt. Få hjælp med formuleringen af et rettighedsforbehold hos DMF.

LÆS OGSÅ: 4,2 mio. kr. til musikere i Kabelpenge 2015

Ansøgning:

Indsend ansøgning og dokumentation for optræden senest 1. juni 2016 til julie@performex.dk (DMF) eller til sl@performex.dk (DAF).

Eller send brev til DMF, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N, att.: Julie Borgwardt-Stampe eller til DAF, Dronningensgade 68, 4., 1420 København K, att.: Susanne Lyngaa. 

Mere info: Julie Borgwardt-Stampe (DMF) julie@performex.dk (35 240 212) eller Susanne Lyngaa (DAF) sl@performex.dk (33 34 60 07).

Kapelmesterforeningen kontaktes via Peder Kragerup på kasserer@remove-this.kapelmesterforening.dk 


Hvad er kabelvederlag?

Det er et rettighedsvederlag – en pulje øremærket til musikudøvere - som betales af blandt andre udbyderne af kabel-tv, fordi de retransmitterer tv signalet. Udbetalingen belaster ikke arbejdsgiver eller tv-stationen. Rettighedsvederlaget opkræves af Copydan og udbetales af foreningen Performex, der er stiftet af musikudøvernes organisationer, heriblandt DMF.